Häromdagen presenterade SSAB det första leveransen av stål som tillverkats helt utan koloxidutsläpp.

Som första köpare står Volvo Lastvagnar och upplägget är att LKAB bryter järnmalmen, statliga Vattenfall levererar grön el och järnmalmen tillverkas i sin helhet klimatneutralt.

Som vi sett det senaste året finns nu en stor tilltro till att miljardsatsningar på grönt stål och grön el kraftigt kan gynna svensk basindustri.

Satsningarna förutspås skapa tusentals nya arbetstillfällen.

Politisk miljö behövdes

Men den nya vågen av klimatanpassad industri skulle aldrig ha kommit tillstånd utan en politisk miljö för att stötta denna utveckling.

Här har socialdemokratisk politik byggt en solid grund där nödvändiga miljöaspekter kan integreras i svensk industri i stället för att ses som ett hot.

Det är inget nytt för Sverige. Som framstående industrination har Sverige alltid legat i framkant på industriell utveckling. Och det gör vi också nu.

FN-organet IPCC:s nyligen uppmärksammade rapport om klimatet förordade en snabb och skarp sänkning av koloxidutsläppen.

När det gäller ståltillverkningen kan SSAB redan 2026 vara där. Det är då man planerar att inleda sin kommersiella produktion av grönt stål med full styrka.

Basindustrins framtid ser därmed betydligt ljusare ut än i många andra länder.

Svensk industri ”basically gone”

Men mot detta kan ställas den svenska högerns politik.

Vi minns när Moderaternas dåvarande partiledare Fredrik Reinfeldt på ett internationellt ekonomiskt forum i Davos för världspressen förklarade att svensk industri var ”basically gone”, i stort sett borta.

Var skulle en satsning på framtidens gröna stål uppstå med en sådan grundhållning hos regeringsmakten?

Knappast i Sverige.

Vi finner samma bakåtsträvande hållning hos högern när det gäller den för industrin så viktiga tillgången på elproduktion.

I stället för att söka nya vägar som kan garantera industrin stabila elleveranser har vi i ungefär 40 år, alltsedan kärnkraftsomröstningen 1980, hört högern propagera för sitt enda alternativ: mer kärnkraft.

Visst, det står energiföretagen fritt att bygga nya kärnkraftverk i Sverige. Problemet är att inget företag ser någon lönsamhet i nya kärnkraftverk.

Lukrativ framtid

Däremot ser många företag den lukrativa framtid som öppnar sig genom alternativa energikällor. Kina anses i dag av många som ledande på området.

I Norden har Danmark kommit betydligt längre än Sverige när det gäller grön el, alltmedan svensk höger ropar efter mer kärnkraft som ingen vill bygga.

Strategin för svensk industri måste baseras på det som behåller konkurrenskraft och arbetstillfällen, inte det som är politiskt korrekt hos Moderaterna.

Svensk basindustri inte bara kan utan måste därför bygga på hållbar produktion som grönt stål och grön el för framtiden.

I annat fall kommer Fredrik Reinfeldts ord förr eller senare att besannas om att svensk industri är ”basically gone”.