Sjukvården hanterar våra mest ömtåliga ögonblick i livet. Vi socialdemokrater kommer alltid stå upp för att den som är i störst behov av att träffa en läkare, få en operation eller behandling ska gå först, inte den som har råd att betala för en dyr sjukvårdsförsäkring.

Vi är därför oroade över att Moderaterna återigen tagit upp frågan om att privatisera svensk sjukvård och införandet av privata försäkringar på sin dagordning. 

Att ta bort den allmänna hälso- och sjukvårdens finansiering och införa en försäkringslösning som alla inte har råd med är ett dråpslag mot de sjuka och mot svensk sjukvård.

Stockholms sjukvård skrämmande exempel

Sjukvården i region Stockholm är ett skrämmande exempel och vi blir allvarligt oroade över förslag på centraliseringar och att man öppnar upp för försäkringslösningar. Det innebär att beslut flyttas allt längre från oss medborgarna till generaldirektörer och att vårdbolag gynnas och kan ta ut stora vinster i välfärden. 

Om nu region Stockholms högst ansvariga politiker, moderaten Irene Svenonius, vill ta bort landets regioner och i stället vill att staten eller staten i kombination med privata försäkringslösningar ska ta över finansieringen av sjukvården måste fler än vi Socialdemokrater reagera.

Sjukvård på lika villkor kan inte bedrivas om sjukvården privatiseras och ersätts med privata försäkringar.

Försäkringsbolag kommer att sätta premier för försäkringarna och blir de stora ekonomiska vinnarna. Samtidigt kommer personer med sämre hälsa att få betala mer och alla kommer inte ha råd.

Samtidigt skulle personer som har råd att betala för en försäkringslösning få fördelar och få förtur i kön. Dessa ”gräddfiler” blir allt vanligare och det krävs ett kraftfullt politiskt svar för att vända den utvecklingen så att behoven och inte marknaden styr den svenska vården

Isak From och Anna-Lena Danielsson

Sjuk personal drabbas av M:s förslag

De som arbetat hårt inom sjukvården, men även andra branscher, och som blir sjuka eller drabbas av medicinska krämpor kommer att vara de som drabbas av Moderaternas orättvisa förslag.

Kvinnor kommer att drabbas hårdare eftersom de fortfarande har lägre lön än männen och högre sjuklighet.

Sveriges pensionärer som med stigande ålder får en ökad sjukdomsbild skulle även de vara stora förlorare av ett sådant förslag.

Många av de uppräknade skulle inte ha råd att teckna privata försäkringar och inte få den sjukvård som de är i behov av och riskera att bli ännu sjukare.

Förtur och fördelar för vissa

Samtidigt skulle personer som har råd att betala för en försäkringslösning få fördelar och få förtur i kön.

Dessa ”gräddfiler” blir allt vanligare och det krävs ett kraftfullt politiskt svar för att vända den utvecklingen så att behoven och inte marknaden styr den svenska vården.

Det är en svår strid men vi socialdemokrater tar den.

I ett starkt samhälle ska rätten till en förstklassig sjukvård, oavsett plånbok, kön eller bostadsort, vara en självklarhet.