En medarbetare kommer ut som transperson, hur bemöter du personen? På Vattenfall Kundservice har anställda fått testa den situationen och andra scenarier i workshops som startade under våren och fortsätter i höst. 

De har också fått göra quiz om sina kunskaper; vet man till exempel vad hbtqi står för?

Med frågorna följer länkar som ger mer kunskap. (Hbtqi är en förkortning för homosexuella, bisexuella, transpersoner och personer som identifierar sig som queer eller intersexpersoner).

Pris av Unionen

Tidigare i augusti gav Unionen, som i dag står värd för flera seminarier på World Pride, sitt hbtqi-pris för 2021 till företaget för dess ”idoga och målmedvetna arbete för en regnbågsfärgad arbetsplats”.

– Det här är det finast priset vi kan få, det är enorm ära, säger Aaron Kroon, som sitter i bolagets ledningsgrupp och arbetar med mångfaldsfrågor.

Han menar att det har varit avgörande att man lyft in mångfald och inkludering som ett kärnområde i företagets affärsplan. Därmed är det tydligt att frågorna har en stark ställning när man behöver göra prioriteringar.

Mångfalds- och inkluderingsfrågor

En grupp som arbetar särskilt med mångfalds- och inkluderingsfrågor ses varannan vecka för att se till att man jobbar aktivt.

– Vi gör det här arbetet konkret, tar fram aktiviteter och handlingsplaner. I början av året landade vi att hbtqi är fokusområde för 2021, säger Aaron Kroon om gruppens arbete.

Vad kan aktiviteterna bestå av?
– Vi har haft till exempel lunchföreläsningar. Bland andra jag har lunchföreläst. Jag har berättat om varför ledningsgruppen ser mångfald och inkludering som en grundpelare i verksamheten, men också om min personliga resa som öppet gay på chefsposter inom näringslivet sedan 90-talet. 

Workshops och quiz som nämnts ovan är andra exempel.

Samma krav på konsulter

Vidare säger Aaron Kroon att man ställer krav på företag som Vattenfall Kundtjänst hyr in konsulter ifrån. Man ber att få se mångfaldsplaner och erbjuder sig att vara med i deras arbete.

– Vi kravställer att de ska jobba med de här frågorna om vi ska köpa in konsulter från dem.

Varför gör ni det här? 
– I grund och botten är det självklart för oss i ledningsgruppen, vi brinner för allas lika värde. Tittar man på själva företaget så vet vi att en förutsättning för att göra ett bra jobb är att man som medarbetare känner sig sedd, hörd, trygg och säker. Mångfaldsarbete har således en direkt koppling till ett företags affärsmässiga resultat. 

Han tror att en styrka hos Vattenfall Kundservice varit att man inte har ryggat inför att inte kunna allt från början.

– Min bild från andra företag är att man inte alltid känner sig helt bekväm med att lära sig längs vägen, det kanske stannar vid att man borde jobba med frågorna men inte vet hur. Vi har vänt på det och tryckt det högst upp på agendan när vi behöver lära oss mer.

5 råd från Aaron Kroon

  1. Skippa toleransperspektivet. Det handlar inte om ”vi” och ”dem”. Poängen är att inse att det handlar om att ta tillvara allas unika förmågor och erfarenheter.
  2. Våga fråga. Känner du dig osäker på hur du ska bemöta en person, så fråga. ”Jag vill gärna hjälpa dig på rätt sätt, men vill gärna höra från dig hur…” 
  3. Skriv in i affärsplanen. Om företaget under året hamnar i ett läge där man måste fundera vad man ska prioritera, så är frågan därmed svår att välja bort. 
  4. Testa din egen kompetens. Våga ifrågasätta hur kunnig du egentligen är, och fyll på med det du behöver. Kunskap ger kraft att förändra. 
  5. Ta ansvar i alla led. Har ni exempelvis inhyrd personal och leverantörer, ställ samma krav på dem som ni har internt.

Pride och hbtqi-pris

  • World Pride är en internationell Pridefestival som hålls i olika länder olika år, i år i Köpenhamn och Malmö 12-22 augusti.
  • Unionens hbtqi-pris ges varje år till en arbetsgivare som ”på ett föredömligt sätt arbetar för en inkluderande arbetsplats oavsett sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck”. Priset har delats ut sedan 2011.