Vänsterpartiet ställer en rad krav för att släppa igenom regeringens höstbudget. Bland annat mer pengar till välfärden, satsningar på jobb och klimat samt stora reformer inom sjukförsäkringen och a-kassan.

Regeringen är beroende av Vänsterpartiet och Centerpartiet för att få igenom sin budget. Samtidigt har Centerpartiet ställt som krav att Vänsterpartiet ska hållas utanför budgetförhandlingarna.

Därför presenterar partiet i stället sina krav i en debattartikel i Dagens Nyheter.

– Vi försöker vara kreativa och hitta en lösning. Det är inte vi som har gett Stefan Löfven förhandlingsförbud. I en normal ordning hade vi suttit vid ett bord och förhandlat och hittat lösningar tillsammans, men nu är den dörren stängd. Det har Annie Lööf sett till, säger Vänsterpartiets ekonomiskpolitiska talesperson, Ulla Andersson.

Dels handlar det om fyra ramkrav, som är allmänt hållna. Det handlar om ett ökat skatteuttag på sikt, mer pengar till välfärden, minskade klyftor samt satsningar på jobb och klimat.

Hur bedömer ni om de kraven är uppfyllda?
– Vi kommer göra en helhetsbedömning: vad är med av det vi har föreslagit, vad finns det i övrigt? Finns det någon privatiseringsgrej som står stick i stäv med vad landet behöver. Eller är det några ohemula skattesänkningar som föreslås för att tillfredsställa C, säger Ulla Anderson.

Dels kräver partiet omfattande reformer av sjukförsäkringen och a-kassan. I den delen är kraven specificerade, med en prislapp på 25 miljarder år 2022.

När det gäller sjukförsäkringen handlar det bland annat om slopat karensavdrag, höjt tak, avskaffa rehab-kedjan och lättnader för äldre när arbetsförmågan ska prövas.

För a-kassans del vill Vänsterpartiet att de tillfälliga pandemireglerna ska permanentas, med högre ersättning och mjukare kvalificeringsregler. Man vill också ha skatteavdrag för både a-kasseavgiften och fackföreningsavgiften.

– Vi har jobbat för att förändra de här systemen under lång tid. Och under pandemin har det tydliggjorts för de allra flesta att vi har system som inte går att lita på längre, säger Ulla Andersson.

Reformerna av sjukförsäkringen bygger på förslag som tagits fram av den statliga utredningen ”En trygg sjukförsäkring med människan i centrum ”. Medan reformeringen av a-kassan i stora delar handlar om att permanenta de tillfälliga pandemireglerna.

Med bara ett år kvar till valet brådskar det att få igenom reformerna, anser Ulla Andersson.

– Det är viktigt att det går att genomföra på kort tid. Och det är därför som vi använder förslag som är beredda genom utredningar, eller som redan är genomförda som tillfälliga under pandemin.  

Är det krav att de ska genomföras under året, eller kan det vara längre fram?
– Vi har valt ut förslag som ska kunna verkställas under året. Vi har verkligen tittat på om de är genomförbara på kort sikt och det anser vi att de är, säger Ulla Andersson.