De kom till Sverige för att arbeta som personliga assistenter åt brukare kopplade till bolaget Sandys assistans AB. Men allt visade sig vara en bluff. I stället fick de arbeta med husrenoveringar, trädgårdsskötsel och att passa upp på familjen som står i centrum för bedrägerihärvan. För det fick de mycket låga löner samt mat och husrum.

Det framkommer i den dom som i dag föll i det uppmärksammade assistansbedrägeriet i Göteborg. Fängelse och höga skadestånd väntar för ett stort antal personer som varit inblandade i bedrägerierna.

Med kraftigt överdrivna eller helt påhittade behov av assistans har brukarna och assistansbolaget lurat till sig över 43 miljoner kronor från Försäkringskassan och Göteborgs kommun, enligt domen.

Såväl bolaget som brukarna och vissa av assistenterna anses ha deltagit i bedrägerierna.

Sedan finns en annan grupp av assistenterna som har utnyttjats av bedragarna och som inte har åtalats.

I domen beskrivs att de ”i stor utsträckning varit fattiga personer från Balkan och Rumänien, varav en del lockats till Sverige i förhoppning om att få uppehålls- och arbetstillstånd”.

De har fått korrekta löneutbetalningar men har varit tvingade att lämna ifrån sig sina bankdosor. Bedragarna har sedan plockat ut lönen igen. Assistenterna ska sedan ha fått mellan 3 000 och 5 000 kronor i kontanter per månad.

Den omständigheten, ”att i sammanhanget svaga personer lockats till Sverige under falska förespeglingar och utnyttjats på olika sätt av företrädarna för bolaget”, är försvårande enligt Göteborgs tingsrätt. Därmed skärps straffen för de inblandade. 

Totalt döms 18 av de 22 åtalade. 14 av de åtalade döms till fängelse i mellan tio månader till sju år och sex månader. Fyra av dem döms till villkorlig dom och böter och fyra av de åtalade frikänns helt.