I Grekland kan närmare 90 procent av människorna som lever nära gränsen för fattigdom inte ta en veckas semester. Det är den högsta andelen i EU. Sett till antal människor är i stället Italien i topp, där det finns cirka sju miljoner människor i samma sits.

Även glappet mellan de som har råd med semester och de som inte har råd har i 16 medlemsländer ökat under de senaste tio åren. Däribland Sverige. Här har 400 000 människor inte råd med en veckas semester.

Det här visar siffror som Europafacket tagit fram. Bakom siffrorna finns arbetslösa, pensionärer men också många som jobbar till låga löner. Totalt handlar det om 35 miljoner människor som inte har råd att ha sommarsemester. Enligt den fackliga organisationen har särskilt människor som jobbar på minimilöner svårt att få råd med semester överhuvudtaget. Europafacket anser även att semester på så sätt är kopplat till debatten om minimilöner inom EU.

– EU:s direktiv om minimilöner måste förbättras så att man garanterar att löner aldrig blir så låga att de som arbetar hamnar i fattigdom. Och kollektivavtal bör göras till rutin för att säkerställa rättvisa löner, säger Europfackets vice generalsekreterare Ester Lynch i en kommentar.