Långtidsarbetslösheten är historiskt hög, närmare hälften av de inskrivna på Arbetsförmedlingen har varit utan jobb i mer än ett år. Att åtgärder krävs för att bryta detta är många överens om, men hur det ska gå till är det inte samma enighet kring.

De fackliga organisationerna LO, TCO och Saco har nyligen lämnat ett gemensamt åtgärdsprogram till regeringen med förslag för att få ner långtidsarbetslösheten. De vill bland annat öka Arbetsförmedlingens möjligheter att anvisa arbetslösa till arbetsmarknadspolitiska insatser. De vill öka tillgängligheten till snabbspår för nyanlända som har utbildning eller erfarenhet inom bristyrken, och på andra sätt få fler i utbildning.

LO, TCO och Saco vill också permanenta den tillfälliga höjningen av taket på 1200 kronor av a-kassans dagpenning. De vill ge Arbetsförmedlingen bättre förutsättningar att öka antalet personer som får subventionerad anställning och se till att parternas modell för etableringsjobb kommer igång.

Susanna Gideonsson, LO:s ordförande.

– Ju längre du har varit arbetslös, desto svårare blir det att komma tillbaka i jobb. Det är inte bara en katastrof för den arbetslöse, utan även för hela samhället. Etableringsjobben som kombinerar både jobb och utbildning är en del av lösningen, sa LO:s ordförande Susanna Gideonsson i ett pressmeddelande när förslagen presenterades.

Liberalerna vill införa bidragstak

Nu kommer även Liberalerna med förslag. De skriver i ett pressmeddelande att ”även den som är särskilt svag på arbetsmarknaden och som exempelvis saknar gymnasieutbildning måste ha en väg till att stärka sin kompetens och utbildas till ett bristyrke”.

De vill bland annat införa en ny yrkesskola på gymnasial nivå med stor del praktik. Yrkesskolan ska, enligt förslaget, vara särskilt inriktad till människor som är nya i Sverige eller som saknar gymnasial utbildning.

De vill också inför ett bidragstak liknande modellen som finns i Danmark där summan av bidragen ska vara lägre än lönen från ett arbete. Liberalerna menar att flera olika sammanlagda bidrag idag gör att det för många människor inte lönar sig att jobba. Dessutom vill de sänka beskattningen på arbete.

– Incitamentet att hitta en egen försörjning måste öka, säger Liberalernas arbetsmarknadspolitiske talesperson Arman Teimouri, enligt TT, på en pressträff.