Höjd kompetens för skönhetssektorn

Från 1 juli blir det hårdare kontroll och höjda krav på landets skönhetssalonger. Då införs det kompetenskrav för den som utför estetiska injektionsbehandlingar, såsom att fylla läppar eller släta ut rynkor med botox.

Endast legitimerade läkare, tandläkare eller sjuksköterskor med specialistkompetens får i fortsättningen utföra dessa kirurgiska ingrepp. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, får tillsynsansvar för den nya lagen.

Samtidigt utökas anmälningsplikten till kommunerna för hygieniska behandlingsverksamheter som använder till exempel skalpeller, rakblad eller andra skärande och stickande redskap: barberare, nagelsalonger, frisörer och salonger som utför öronhåltagning.

Dessa verksamheter ska göra en anmälan för registrering hos miljöförvaltningen.

Sänkta arbetsgivaravgifter

Redan veckan före midsommar sänktes arbetsgivaravgiften för unga ytterligare till 10,21 procent. Den sänkta avgiften gäller för alla som vid årets början fyllt 18 år men inte 23 år.

Men den sänkta avgiften gäller bara under årets sommarmånader, det vill säga för unga som sommarjobbar. Annars gäller 19,73 procent för unga och 31,42 procent för äldre anställda.

Ytterligare en tillfällig sänkning av arbetsgivaravgiften börjar gälla 1 juli. Sedan 2017 finns en möjlighet för vissa enmansföretag att få en nedsättning av arbetsgivaravgifterna när en första person anställs i företaget.

Fram till 31 december 2022 ska det också bli möjligt för företag med två anställda att få göra detsamma.