Fler personer med funktionsnedsättning är sysselsatta i dag än för några år sedan.

Däremot har antalet som får lönebidrag minskat, från drygt 95 000 år 2016 till knappt 84 000 i fjol.

Arbetsförmedlingen tolkar det som att fler med funktionsnedsättning klarar av en vanlig anställning.

Men också att antalet inskrivna som har en funktionsnedsättning har fortsatt att minska.

– I takt med att vi pratar mer om detta så har kunskapen ökat och då kanske det inte behövs lönebidrag utan snarare ett hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning, säger Shanis Wollarth, sektionschef på enheten för Riktade insatser.

Olika former av lönebidrag

Det finns olika former av lönebidrag:  

  • Lönebidrag för anställning
  • Lönebidrag för trygghet i anställning
  • Lönebidrag för utveckling i anställning
  • Offentligt skyddat arbete (OSA)

Det är framförallt antalet lönebidrag för anställning som har minskat de senaste åren.

En förklaring till det kan också vara att arbetsgivare har tagit del av andra stöd.

Tidigare var subventionerna vid andra arbetsgivarstöd, såsom introduktionsjobb, nystartsjobb och extratjänster, högre än för lönebidrag.

Det kan ha gjort att arbetsgivare ansökte om dessa i stället, trots att en person hade en funktionsnedsättning. Från januari 2020 höjdes dock taket till 20 000 kronor i månaden och blev därmed snarlikt övriga subventioner.

– Om arbetsgivare har tagit del av andra stöd än lönebidrag så har det kanske inte varit till fördel för den arbetssökande för det ger inte individen de anpassningar som behövs, säger Shanis Wollarth.

Utbrett fusk med lönebidrag

I oktober i fjol uppmärksammade Dagens Nyheter ett utbrett fusk med lönebidrag.

Mellan 2012 och 2019 hade Arbetsförmedlingen betalat ut 21,2 miljoner kronor till åtta föreningar i Stockholm som anställde ett 60-tal arbetslösa.

Branschorganisationen Städbranschen Sverige har riktat kritik mot att många städbolag ansöker om lönebidrag för sina anställda för att kunna dumpa priserna vid upphandlingar.

Men enligt Shanis Wollarth beror färre lönebidrag de senaste åren inte på att Arbetsförmedlingen har börjat punktmarkera fusk.

– Det finns alltid en risk att företag vill utnyttja subventionerade anställningar. Vi gör alla nödvändiga kontroller för att se om stödet är motiverat. Det är inget vi gör i en handvändning men under pandemin har vi inte haft samma möjligheter att göra arbetsplatsbesök som tidigare.