Lite i smymundan presenterade Moderaterna häromdagen ett nytt program för hur de tycker att Sverige ska agera mot välfärdskriminalitet.

Några nya universallösningar lanseras inte men partiet har pittoreskt nog närmat sig Socialdemokraterna i flera av förslagen.

Till exempel vill Moderaterna nu återinföra revisionsplikt i små aktiebolag efter att 2010 själva ha varit med att avskaffa den under Reinfeldregeringen.

Redan då var den rödgröna oppositionen kritisk. Att avskaffa plikten skulle gynna skattebrott och öka ekonomisk brottslighet, menade man.

Två år senare slog Riksrevisionen fast att just detta hade hänt. Avskaffad revisionsplikt i små aktiebolag hade gynnat skattebrotten och ökat den ekonomiska brottsligheten.

Så visst är det välkommet att Moderaterna nu har ändrat sig.

Även när det gäller aktiekapitalets storlek står Moderaterna numera på Socialdemokraternas sida.

Att lagstadgat aktiekapitalet skulle sänkas från 50 000 till 25 000 kronor var ett krav från Centern i januariavtalet. Summan sänktes den 1 januari 2020, till Ekobrottsmyndighetens högljudda varningar.

Att Moderaterna nu ställer sig på Socialdemokraternas sida i frågan och vill höja kravet igen är naturligtvis utmärkt. En höjd gräns för lägsta aktiekapital försvårar att ekobrott begås, även om Centerpartiet inte begriper det.

Moderaterna vill vidare också ersätta dagens arbetsgivarintyg, som med grotesk lätthet kan förfalskas, med statligt utfärdade arbetsgivarintyg.

Visst, men varför inte löpa linan ut och ersätta arbets­givarintygen med elektroniskt överförda månadsuppgifter som visar arbetsgivarnas faktiska betalningar av lön och arbetsgivaravgifter.

Ett sådant förslag förespråkades redan för fem år sedan av Socialförsäkringsutredningen och stöddes av Brottsförebyggande rådet.

Moderaterna ansluter sig också till linjen om att bygga upp större möjligheter till samarbete mellan myndigheter även om man inte heller här går lika långt som Socialdemokraterna, åtminstone inte i de förslag som nu presenteras. 

Men vid sidan om att ”återlansera” alla dessa mer eller mindre socialdemokratiska övergripande förslag för att bekämpa kriminaliteten, förslag som rör strukturer, så ramlar Moderaterna som vanligt också ned i sin ständiga jakt på individen.

Flera punkter vill göra det lättare för kronofogden att mäta ut folks egendom. Och så vill Moderaterna som alltid göra det svårare att få bidrag. Naturligtvis hejdar det inga brott.

Det är strukturerna som måste ändras.

Moderaterna har till vissa delar faktiskt lagt ett helt ok förslag. Vissa punkter är dock moderat urskiljningspolitik snarare än kriminalpolitik och en viktig fråga borde ha lyfts i programmet.

Det är hur man ställer sig till lagen om arbetskraftsinvandring.

Strax efter jul visade Moderaterna en ny vilja till att även här ansluta sig till den socialdemokratiska linjen och äntligen ändra denna lag som möjliggör kriminalitet och hotar konkurrensen för laglydiga företag.

Men i programmet om välfärdskriminalitet nämns inte lagen alls.

Det är väl inte så att lagens möjlighet till lönedumpning blivit så attraktiv att Moderaterna åter har ändrat sig och vill tona ned att lagen samtidigt gynnar välfärdskriminalitet?