Regeringens utredare lägger nu fram ett förslag om fri hyressättning i nyproduktion för hyreslägenheter. 

Riksdagen kommer att kunna fatta beslut i början av 2022. Lagen kan träda i kraft under det året. 
Fria hyror eller marknadshyror kommer att innebära kraftigt höjda hyresnivåer.

Bostaden blir en handelsvara. Upp till 84 procent av väljarna har svarat att de är emot fri hyressättning, läs marknadshyra, oavsett vilket parti de röstar på.

Varför ska då den politiska partieliten till varje pris införa marknadshyror? Sannolikt då marknadshyror är en del i ett systemskifte. 

Några mycket allvarliga följder är att några tvingas flytta eller blir hemlösa.

Skatten kommer behöva höjas för att täcka överföringen till fastighetsägarna via bostadsbidrag. Köpkraften minskar när hyran höjs.

Det innebär att hyresgäster får mindre att konsumera och företagare får svårare att klara sig. En procent höjd hyra leder till att hyresgäster får en miljard kronor mindre att handla för.

Sveriges Allmännyttiga Bostadsbolag (SABO) rapporterar att marknadshyror kan innebära att cirka 80 miljarder förs över från staten till en redan lönsam fastighetsbransch. 

När Finland införde marknadshyra 2011 gick 240 miljoner euro till socialbostäder. Våra skattemedel bör istället gå till vård, skola och omsorg. 

Ingen i Januaripartiernas partiledning verkar oroa sig över hur Januariavtalet drabbar hyresgästkollektivet. 

Liberalernas ledare Nyamko Sabuni oroas inte över att partiets politik är riktningslös utan uttalar sig i stället som om hon vore en vd i näringslivet; ”Vi ska se över vår strategi.” 

Vill vi ha ett samhälle med människor i trapphus, under broar eller i baracker i stadens utkant bara för att Fastighetsbolagen ska bli ännu rikare? 

Varför ska då den politiska partieliten till varje pris införa marknadshyror? Sannolikt då marknadshyror är en del i ett systemskifte

Christina Abrahamsson

Trångboddhet och hopplöshet sätter förorten i brand. Vanmakten rör sig sakta men säkert via tung kriminalitet in mot medelklassens välskötta villaområden.

Ingen kommer undan i ett samhälle som drar isär. Hur kan vi stillatigande godta att internationella bolag dränerar våra skattefinansierade välfärdssystem?Vad är ett bostadsbidrag på 100 kronor värt om hyran höjs med 6 000?

Timbro och de som ivrar för marknadshyror vet mycket väl att de årliga kollektiva hyresförhandlingarna sparar pengar åt hyresgästerna.

Väljer politiken att släppa hyrorna fria, resulterar detta i rekorddyra hyresrätter. Fastighetsbolagen sätter då ensamma hyran i ett land med bostadsbrist.

Taktiken är att först införa fri hyressättning i de nybyggda lägenheterna som redan är dyra för att sen höja dem även i de befintliga lägenheterna.

Sverige tog bort hyresregleringarna 1974, ändå upprepar fastighetslobbyn fortfarande osant motsatsen. Så här förhandlar vi i Sverige om hyrorna:  

  • Hyresgästen förhandlar inte själv hyran med sin värd. Alla hyresgäster förhandlar tillsammans via Hyresgästföreningen.
  • Om värden vill höja hyran, genomföra standardförbättringar eller göra andra förändringar i boendet, är värden skyldig att kalla till förhandlingar.
  • Den part som bryter mot förhandlingsordningen riskerar skadestånd.
  • Förhandlingsordningen kan sägas upp. Hyresnämnden kan då pröva om det är skäligt att säga upp den, eller om det är mera rimligt att hyresgästernas villkor fortsätter förhandlas kollektivt.

Förhandlingssystemet är ett självreglerande system mellan aktörer helt utan statlig inblandning.

Det balanserar olika intressen och möjliggör både långsiktigt god avkastning för fastighetsägare och boendetrygghet för landets tre miljoner hyresgäster.

Så här stärker vi hyresrättens ställning:

  • Öka den statliga finansieringen av bostadsbyggandet (stöd och lån)
  • Inrätta ett statligt byggbolag med fokus på att bygga hyresrätter med rimliga hyror
  • Ställa högre krav på kommuner att planera och bygga bostäder.

Du och jag avgör hur Sverige ska se ut. Se över vilka partier som är för respektive emot marknadshyra innan du går och röstar nästa gång.