Allt färre svenskar är medlemmar i ett politiskt parti. Och bland de som är det minskar engagemangsgraden.

Det riskerar att skapa ett avstånd mellan politiken och medborgarna, vilket är dåligt för den folkliga förankringen och acceptansen.

Och i förlängningen är det dåligt för demokratin. Steget in i ett politiskt parti har blivit allt större. 

Trots det kan vi se att det finns ett stort och ökande politiskt intresse i landet. Många är förbannade över otryggheten och oroade över den klimatomställning vi står inför.

De flesta är måna om att vi ska ha en stark och fungerande välfärd där personalen kan göra ett bra jobb – oavsett om det handlar om barnens förskola och skola, om sjukvården eller en trygg ålderdom.

Arbetslösheten och att få fler i jobb har blivit en allt viktigare fråga under pandemin.

Vi lever också i en tid av djupa ideologiska skiljelinjer i politiken och i debatten.   

Engagemang avspeglas i de rekordmånga motioner – över 2 400 stycken – som lämnats in till Socialdemokraternas partikongress i höst.

Det syns i vår aktiva facklig-politiska samverkan där det som diskuteras på LO-förbundens arbetsplatser påverkar vårt partis politik och där vi åstadkommer gemensamma resultat. 

Samtidigt minskar Socialdemokraterna likt de flesta partier i medlemsantal, vilket är en varningssignal som vi tar på högsta allvar.

För vi är ett folkrörelseparti. Vår politik bygger på erfarenheter och kunskap från folk i hela landet. Det lokala engagemanget är vägen in i partiet och det som gör oss starka. 

Vi har kanske inte alltid varit så bra på att berätta vad det innebär att bli medlem. Att det inte är ett jobb som kommer ta all din tid. Att du inte behöver bli politiker men däremot kan påverka på riktigt bortom en lajk i sociala medier

Lena Rådström Baastad

Demokratin är de människor som formar den. I Sverige har vi ett högt – och ökande – valdeltagande, vilket är glädjande.

Men nu behöver vi också få upp deltagandet i den svenska demokratins kärna – parlamentarismen.

Bland unga är trenden tydlig, engagemanget drivs av sakfrågor och i sociala medier, snarare än via ett medlemskap i en förening eller politiskt parti.

Vi behöver sänka trösklarna så att fler tar steget in i partipolitiken.

Därför har vårt parti som huvudregel att låta våra möten som inte är beslutsfattande vara öppna för alla som delar våra värderingar, medlem eller inte.

Vi har genomfört en massiv omställning till digitala plattformar, vilket kan öka tillgängligheten.

Vi har precis genomfört framtidsrådslag i hela landet där idéer från 4 000 nya och gamla medlemmar just nu tas tillvara inom partiet. 

Så blir steget in lite enklare och fler kan få möjlighet att vara med i gemenskapen och göra skillnad. 

Vi har kanske inte alltid varit så bra på att berätta vad det innebär att bli medlem.

Att det inte är ett jobb som kommer ta all din tid. Att du inte behöver bli politiker men däremot kan påverka på riktigt bortom en lajk i sociala medier.

För när tomteblosset och lajkraketen slocknat krävs en organisering för att ta frågan vidare och skapa långsiktig förändring.

Det politiska arbetet kan upplevas som trögt men tillsammans kan vi flytta berg. 

Valet närmar sig med stormsteg, och som brukar sägas blir det ett ödesval.

Ska välfärden förstärkas eller försvagas? Hur stärker vi tryggheten för alla?

Här behövs du som vill vara med och påverka vägen framåt för Sverige. Det första steget till att bidra till mer socialdemokrati är att bli medlem.