Hyresgästerna är rättslösa om deras lägenhet brinner, och riskerar att drabbas brutalt hårt i bostadsbristens Sverige.

När individen är som mest utsatt, är samhällets skyddsnät som allra svagast i denna situation. Ja, faktiskt obefintligt.

I normalfallet är det svårt för en hyresvärd att bli av med en hyresgäst. Den som ägnar sig åt brott, eller stör andra grannar, har goda möjligheter att bo kvar enligt gällande lag.

Detta för att vi i Sverige erkänner bostaden som en grundlagsskyddad rättighet. I regeringsformen slås fast att det särskilt ska åligga det allmänna att trygga rätten till bostad. 

Nu föreslår regeringen att utgångspunkten ska vara att hyresgäster har rätt att flytta tillbaka till sina hem efter brand eller erbjudas ett nytt kontrakt, om hyresvärden har en ledig lägenhet som är likvärdig med den förstörda. 

Fastighetsägarna Sverige protesterar mot en förändring. Det argument man trycker hårdast på i sitt remissyttrande är att det är så få fall förslaget rör. 

Hyresgästföreningen har vittnat om att flera av deras medlemmar drabbats hårt. Det är inte ett marginellt problem utan i allra högsta grad ett reellt, allvarligt och återkommande.

Om en enda hyresgäst ställs på bar backe, så rör otryggheten alla som bor i landets nästan två miljoner hyresrätter

Ola Möller och Gustaf Lantz

Inte minst hyresgäster som bor kvar efter en ombildning och hyr sin lägenhet av bostadsrättsföreningen drabbas hårt vid brand.

I sådana fall finns starka ekonomiska incitament för bostadsrättsföreningen att bli av med hyresgästen.

Att sälja en nyrenoverad lägenhet blir mer lönsamt än att bostadsrättsföreningen ska ha omaket att fortsätta med uthyrningen.

Om en enda hyresgäst ställs på bar backe, så rör otryggheten alla som bor i landets nästan två miljoner hyresrätter.

Fastighetsägarna erbjuder på sin hemsida försäkringar till sina medlemmar. Ingenstans nämns att en fastighetsägare egentligen inte behöver en brandförsäkring eftersom det så sällan brinner.

Tur är väl det. Men lika ologiskt borde det vara att motsätta sig hyresgästerna en trygghet vid brand med samma argumentation.

Det är märkligt att Fastighetsägarna inte ger röst åt alla sina seriösa medlemmar. De allra flesta hyresvärdar erbjuder hyresgästerna en bostad att flytta tillbaka till efter brand.

Vår förhoppning är att en bred allians av seriösa fastighetsägare, politiska partier av olika färger och engagerade samhällsmedborgare nu ser till att öka tryggheten för landets hyresgäster.

Förslaget som har lagts är väl avvägt och säkerställer att små hyresvärdar som inte har en faktisk möjlighet att återställa lägenheten som den var, och saknar andra likvärdiga bostäder, inte ska komma i kläm.

Förslaget som nu skickats till lagrådet och förhoppningsvis snart är uppe för omröstning i riksdagen skapar bättre balans mellan hyresvärdar och hyresgäster, mellan den som äger och den som hyr. 

Vi är många som väntat länge på att denna orättvisa ska rättas till.

Vi hoppas att hyresgäster som drabbats av brand ska slippa tvingas stå med mössan i hand.

Nu ser vi till att byta mössan mot lagboken och gör det anständiga till en rättighet.