Har det hänt att du känt dig lite krasslig, men ändå gått till jobbet?

Då har du haft en så kallad sjuknärvaro. Du har varit på arbetsplatsen sjuk, när du egentligen borde varit hemma. 

De flesta som går till jobbet när de är sjuka och egentligen borde vara hemma gör det för att slippa den ekonomiska smällen som karensavdraget innebär.

Karensavdraget är det avdrag som görs från din lön första sjukdagen. Andra dagen tickar sjuklönen in, den som bekostas av din arbetsgivare och som utgör 80 procent av din lön.

I och med coronapandemin beslöt regeringen att tillfälligt införa en ersättning för karens som alla som fått ett karensavdrag kunde söka.

Detta innebar i praktiken ett slopande av den ekonomiska smäll som karensavdraget innebär. Denna ersättning kommer dock inte gå att söka när vaccinstrategin nått sitt mål.

Här finns också ett viktigt klassperspektiv. GS medlemmar kan helt enkelt inte ta jobbet med sig hem på samma sätt som är möjligt för tjänste­män

Per-Olof Sjöö

Det innebär då att du inte kan söka ersättning för karensavdraget och det kommer återigen bli dyrt att vara hemma den där första sjukdagen. Resultatet tror jag blir att allt fler kommer gå till jobbet när de är sjuka.

Regeringen bekräftade den 24 mars att arbetsmarknadens parter har rätt att förhandla bort karensavdraget i de centrala kollektivavtalen. 

Det här är dock helt fel väg att gå.

Det är ett samhällsintresse att den som är sjuk stannar hemma. Det finns forskning som visar att sjuknärvaro blir dyrare för arbetsgivaren än sjukfrånvaro.

Men framförallt ska det inte finansieras av att löntagare avstår löneutrymme för att slopa karensavdraget på sitt kollektivavtal.

Dessutom finns en risk att yrkesgrupperna med sämst förhandlingsstyrka kommer att ha svårast att få till stånd en sådan lösning. Oftast är det också just dessa löntagare som är i störst behov av trygghet vid sjukdom. 

Här finns också ett viktigt klassperspektiv. GS medlemmar kan helt enkelt inte ta jobbet med sig hem på samma sätt som är möjligt för tjänste­män. 

Det bästa vore om karensavdraget helt slopades och att sjuklön betalas från första dagen. 

Vi konstaterar att det fortsatt är en politisk högermajoritet i riksdagen, och att de ideologiska skygglapparna fortsatt sätter stopp för löntagarvänlig politik.

Ett slopat karensavdrag skulle ge friskare arbetsplatser och lägre sjukfrånvaro generellt när smittspridningen på arbetsplatserna minskar.

Det är hög tid att slopa karensavdraget helt så att sjuklön betalas från första dagen.

Det är bra för Sverige, löntagarna och hälsan.