– Vi ska studera förekomsten av suicidalt beteende i olika yrkesgrupper och kartlägga kopplingar mellan den psykosociala och fysiska arbetsmiljön och risken att utveckla detta beteende. Till exempel brittiska studier har visat att risken för självmord, som förr var högst för tjänstemän, nu är högre i arbetaryrken. Byggarbetare pekas ut som en riskgrupp, så vi kommer att ha ett särskilt fokus på deras arbetsmiljö, säger Maria Åberg, docent i neurobiologi vid Göteborgs universitet i ett pressmeddelande.

Hon har beviljats dryga 3,5 miljoner kronor från AFA Försäkring för att undersöka detta.

Kopplingar mellan självmord och yrken är relativt outforskad mark i Sverige. I Storbritannien svängde statistiken runt 2000-talet till att främst drabba arbetare.

Maria Åberg kommer bland annat att använda data baserat på alla män som mönstrat inför värnplikt i Sverige.

Hon kan sedan följa deras val av yrke, vad de exponerats för i arbetsmiljön och sedan koppla ihop det med data om psykiska ohälsa och suicidala beteenden från vården.

I projektets andra del ska hon titta närmare på byggnadsarbetare, för att se om det finns liknande samband som i Storbritannien.

Det vill säga att här finns mer psykisk ohälsa och självmord.

– Vi ska undersöka data från något som kallas Bygghälsokohorten. Det är en samling data med uppgifter från hälsoundersökningar som 37 000 byggarbetare genomgått under 70–90-talet. I projektets avslutande del ska vi sedan intervjua byggarbetare om deras upplevelser av mental ohälsa och självmord och undersöka vad de tänker att man kan göra för att förebygga detta, säger hon.

Studien drar igång i maj och ska vara klar om tre år.