Med satsningar på komvux, folkhögskolor och yrkesutbildningar vill regeringen parera en del av problemen som uppstått i pandemins kölvatten. Insatser som främst riktar sig till unga och utrikes födda. Grupper som står långt från arbetsmarknaden, enligt utbildningsminister Anna Ekström.

Det har talats om en förlorad generation av unga på grund av pandemin. Går den att rädda?
– Jag ser inte någon förlorad generation. Jag ser en generation som har haft det jättetufft. Samtidigt har vi i Sverige hållit våra skolar öppna i mycket högre utsträckning än i många andra länder. Men visst, det är en generation som fått en gymnasieskola som ingen skulle vilja ha.

Vad gör ni för att de ska komma ut som vinnare?
– Vi ser till att det finns goda möjligheter till lovskola och att förlänga terminen för att täppa till de luckor som uppstått. Det är också viktigt att man har möjlighet att komplettera betyg som man har missat. Då ska det finnas gott om platser på komvux, vilket vi ser till att det gör, säger Anna Ekström.

Samtidigt sänker regeringen avgiften för att göra så kallade prövningar i efterhand för de som gått ut gymnasiet 2020 och 2021. Det innebär att man kan gör ett prov för att få upp betyget.

För att läsa in en kurs på komvux krävs det däremot att man saknar betyg på en kurs som behövs för en komplett examen.

Det har lyfts krav, bland annat från Sveriges elevkåreratt det ska ändras så man kan läsa om kurser man redan har betyg i, för att få ett högre betyg.

Är inte det rimligt?
– Jo, om komvux hade haft möjlighet att ta emot alla som behöver vuxenutbildning i det här läget så hade det förstås varit något att tänka på. I det läge som är nu så vill jag i komvux prioritera de som behöver få en färdig gymnasieexamen eller en yrkesutbildning, säger Anna Ekström.

Regeringen satsar även 780 miljoner i budgeten för att stärka möjligheten att kombinera svenskundervisning i sfi med yrkesutbildningar.

– Utrikes födda, inte minst kvinnor, är en annan grupp som drabbats otroligt illa av pandemin. De behöver utbildning och svenskkunskaper för att komma ut på arbetsmarknaden.

På praktiska utbildningar har det varit stora problem att få praktik. Hur löser man det?
– Det går ju inte att sänka kraven på dem jämfört med elever som har gått samma program ett annat år. Men våra yrkeslärare har jobbat jättehårt för att se till att man ska uppfylla kraven. Det har krävts mycket fantasi, kreativitet och mycket hårt arbete.

Så den frågan är löst, eller finns det elever som inte får komplett examen för att de inte fått göra praktik?
– Det vet vi inte riktigt än. Det kommer att visa sig när vi ser avgångsbetygen från årskurs 3 i gymnasiet. För de eleverna finns en möjlighet att förlänga gymnasietiden. Och i höst hoppas vi verkligen att arbetsplatserna ska vara mer öppna än vad de är nu.