I dag firar vi Exportens dag. Den 16 april är industrins genomsnittliga produktion för den inhemska marknaden nämligen redan avklarad.

Det vi producerar under resten av året motsvarar det vi säljer till andra länder.

Att tre fjärdedelar av det vi tillverkar i Sverige exporteras är ett tecken på att vi är framgångsrika som exportnation, trots stenhård global konkurrens.

Exporten skapar jobb i såväl mindre bruksorter som på industriområden i våra storstäder.

I nordliga Norrbottens län står industrin för nästan en femtedel av arbetstillfällena inom näringslivet. I sydliga Jönköpings län är motsvarade andel nästan en tredjedel! Industrin skapar dessutom mängder av jobb i andra branscher. 

Industrins betydelse för jobben kan alltså inte överskattas. Inte heller för vår gemensamma välfärd. 2020 exporterades varor till ett värde av 1 428 miljarder kronor.

Utan inkomsterna från exportindustrin skulle vi inte kunna vara det välfärdsland som vi är och vill vara.

Industrin måste därför ses som ett samhällsintresse. För att stärka Sverige som exportnation och samtidigt förverkliga klimatomställningen föreslår vi därför dessa åtgärder

Marie Nilsson

Pandemin har dock inneburit ett hårt slag mot både människor och ekonomin. Industriexporten minskade under 2020, men har en självklar roll att spela i återhämtningen.

Till skillnad från finanskrisen 2008–2009 har vi nu ett statligt stödsystem för korttidsarbete på plats.

Det räddar många industriarbetare från uppsägning, men det gör också att industrierna står startklara när hjulen börjar snurra igen, med kompetensen kvar inom företaget.

Sverige har alltså ett bra utgångsläge att bli ett ännu starkare exportland efter pandemin, men vi behöver satsa, och satsningarna behöver ske i samklang med en grön klimatomställning och teknikutvecklingens möjligheter.

Just nu får vi många glädjande nyheter om enorma industriinvesteringar. Northvolts batterifabrik har dubblerats redan innan den öppnat. LKAB och SSAB utvecklar fossilfritt stål, och i Boden har H2 Green liknande planer.

Det är nödvändiga och välkomna satsningar för klimatet, som dessutom kommer innebära nya arbetstillfällen och stora exportinkomster.

Industrin måste därför ses som ett samhällsintresse. För att stärka Sverige som exportnation och samtidigt förverkliga klimatomställningen föreslår vi därför dessa åtgärder:

Utveckla regionala tillväxtstrategier
Engagemanget i kommuner och regioner avgörande för industrins utveckling. Där finns morgondagens exportsuccéer. Sverige behöver bygga ut export- och investeringsfrämjande. Kommuner och regioner ska ha nationell uppbackning i engagemanget för att locka investeringar och etableringar till Sverige.

Säkra leveranssäker el till konkurrenskraftiga priser
När industrin ställer om och elektrifierar behöver vi tillgång till rätt kapacitet när den behövs. Just nu ser vi flera stora industriprojekt som kommer innebära en hög efterfrågan på el. Sverige behöver bygga ut tillgången och överföringen av klimatsmart, leveranssäker el till priser som är gynnsamma för svensk industri. 

Effektivisera tillståndsprocesserna
Effektiva miljötillståndsprocesser är en viktig del i klimatomställningen. I dagsläget är tyvärr långa tillståndsprocesser ett hinder. En stark miljölagstiftning är en självklar del i vårt samhälle, men krångliga och byråkratiska processer får inte påverka något så viktigt som investeringar för klimatet. Här måste Sverige bli bättre. 

Satsa på infrastruktur och transporter
Fungerande godstransporter är helt avgörande för exporten. Prioritera och tidigarelägg utbyggnad och upprustning av infrastrukturen utifrån industrins behov av effektiva och klimatsmarta godstransporter. Rikta resurser till kommuner för underhåll och investeringar som underlättar godstransporter. Genomför ett investeringsprogram för elektrifiering av tunga transporter.

Låt svensk industri bli vinnare i digitaliseringen
Förmågan att dra nytta av digitaliseringen ger konkurrenskraft på globala exportmarknader. Sverige behöver öka takten i industripolitiken och prioritera industrinära forskning och innovation. Växla upp utbyggnaden av test- och demonstrationsanläggningar, så att företag både kan ta fram prototyper och göra produkten färdig för industriell produktion. 

Satsa nationellt på kompetensutveckling för yrkesverksamma
Kompetens är arbetsplatsernas utvecklingskraft för att kunna växa och nå ut på exportmarknader. Därför krävs insatser som möter industrins behov av kompetens. Utbildningar behöver lokalt och regionalt styras mer mot arbetsmarknadens behov. Yrkesverksamma behöver få större chanser till livslångt lärande.

Vi lanserar nu den 16 april som Exportens dag – en påminnelse om vilken betydelse vår exportindustri har för jobb och välfärd, i hela landet.

IF Metalls medlemmar har genom pandemin gått till jobbet varje dag och producerat handsprit, respiratorer och annat som räddat liv både i Sverige och andra länder. Exportinkomsterna från det de tillverkar har i sin tur bidragit till att bygga upp den sjukvård som nu utsätts för enorma påfrestningar. 

Nu väntar ett stort arbete med industrins klimatomställning och digitalisering.

IF Metall är redo. Medlemmarna är redo. Är exportlandet Sverige redo?