När den stora massvaccineringen drar igång i fas 4 kommer många LO-anslutna att ta sina vaccinationer på jobbet.

Detta sedan LO, PTK och Svenskt Näringsliv kommit överens om hur leverantörer kan ombesörja vaccinationen i lämpliga lokaler direkt på arbetsplaten.

Ramverket sätts av parternas arbetsmiljöorganisation Prevent och branschföreningen Sveriges företagshälsor.

Det här är naturligtvis väldigt positivt.

Sedan i höstas har LO varnat för att vi annars kunnat få en situation där tjänstemän som jobbar hemma och har all tid att boka in sig via datorer kommer att bli vaccinerade innan de betydligt mer utsatta anställda i LO-yrken har möjlighet att boka upp sig på vaccinationer.

Genom att flytta ut vaccineringen till arbetsplatsen blir den risken mindre.

Det här är framför allt en stor framgång för samarbetet mellan arbetsmarknadens parter.

Enligt de checklistor som Prevent tagit fram runt vaccinationen på jobbet bör chefer och skyddsombud tillsammans gå igenom planen för vaccinering innan den sätts i verket.

Här ser vi den oerhörda nyttan av att parterna kan samarbeta lokalt på den enskilda arbetsplatsen.

Nyttan är obestridlig, och bör vara ett argument för att stoppa mittenpartiernas och SD:s gemensamma attacker mot systemet med skyddsombud och nedmontering av samverkan.

En ytterligare aspekt på jobbvaccinering är att Folkhälsomyndighetens stora ointresse av klassfrågor i anslutning till pandemin måste upp på dagordningen i den utvärdering som ska ske efter pandemin.

När Smittskyddsinstitutet för sju år sedan omvandlades till Folkhälsomyndigheten var en uttalad ambition att den nya myndigheten skulle ta ett bredare grepp runt risken för smittspridning.

Myndigheten skulle mer väga in sociala faktorer och se ett större samhällsperspektiv.

Det har man helt misslyckats med.

När det gäller skydd till och från arbetsplatser, smittrisker i kollektivtrafiken, i bostadsområden, skyddsutrustning hos vårdpersonal, smitta, sjukdom och död hos alla dem som inte kunnat jobba hemifrån så har Folkhälsomyndigheten visat en alarmerande brist på både kunskap och intresse.

Arbetsmarknadens parter klarade nu i stället själva denna avvägning när det gäller vaccinering, inom ramen för det partssystem vi måste försvara från borgerliga attacker.