Hjullastarens skopa föll och träffade en man så illa att han omkom av skadorna.

Olyckan inträffade på ett jordbruk i södra Sverige i september 2019.

Nu har tingsrätten dömt den omkomne mannens arbetsgivare till villkorlig dom och dagsböter för arbetsmiljöbrott. Enligt tingsrättsdomen ska han även betala skadestånd till två anhöriga personer. Men domen, som kom i mars, är överklagad till hovrätten.

En central fråga i domen är hur tungt ansvaret faller på en arbetsgivare som använt sig av vedertagen arbetsmetod när en olycka inträffat. 

Arbetsgivaren och den förolyckade mannen arbetade vid händelsen tillsammans med att sätta ut stolpar till ett staket.

Den anställde var på marken, arbetsgivaren i en hjullastare. Den anställde placerade för hand ut stolparna, därefter tryckte arbetsgivaren ned dem i jorden med hjullastarens skopa.

Kommunikationen mellan de båda brast på något sätt så att mannen på marken var på fel plats och fick skopan över sig och avled av skadorna.

Arbetsgivaren har hänvisat till att arbetsmetoden är vanlig och har fungerat utan missöden tidigare.

En grävmaskinist har också vittnat om att han själv använt samma arbetssätt samt tror att andra bönder gör det.

I domen slås fast att traditioner, seder och bruk i viss mån kan påverka bedömningen av om ett agerande är godtagbart. Rätten skriver att det ska tas i beaktande att metoden används av andra. 

Samtidigt har Arbetsmiljöverket undersökt arbetsmetoden och kommit fram till att den är bristfällig, samt lagt ett förbud mot den. 

Ingen ska vistas inom ett riskområde på sju meter vid arbete med hjullastare. I det här fallet har en person jobbat i direkt anslutning till hjullastaren.

I domskälen konstateras att arbetsmetoden uppenbart strider mot Arbetsmiljöverkets föreskrifter samt att arbete till fots inte krävts för uppgifterna.

Arbetsgivaren döms till 60 dagsböter. En nämndeman har dock fått noterat att han tycker att arbetsgivaren borde frias, bland annat utifrån att metoden används frekvent i olika branscher.

Just lantbruksverksamhet och verksamhet med tunga maskiner är återkommande bland de dödsolyckor som sker i arbetslivet.