Skjutningar och det dödliga våldet har under den senaste tiden minskat efter en lång tids uppgång.

En starkt bidragande orsak är alla gripanden som följde på att de kriminellas kommunikationskanal Encrochat kunde dekrypterades.

Och även om många av medelklassens libertarianska debattörer anser att dekrypteringen är ett hot från ”övervakningssamhället” mot ”individens frihet” så ska polisens dekryptering naturligtvis få fortgå i precis den utsträckning som krävs för att stävja våld och kriminalitet.

Förhoppningsvis ger också regeringens nya satsningar mot våldet resultat.

Här har vi vittnesskyddsutredningen som ska föreslå åtgärder mot dem som skrämmer och tystar vittnen.

Vi har gängutredningen som speciellt riktar in sig på lagtexten runt gängkriminalitet.

Vi har också det fortsatta samarbetet mellan åtta myndigheter för att få bukt med arbetskraftskriminalitet där sekretessbestämmelserna just nu ses över för att kunna öka transparens och samverkan.

Och vi har äntligen en vettig debatt om den närliggande lagen om arbetskraftsinvandring där tyvärr Centern och Miljöpartiet fortfarande blockerar varje mer genomgripande förslag för att stoppa den grova arbetslivskriminalitet som lagen öppnat för.

Men när allt detta har sjösatts och förhoppningsvis givit resultat, och Centern och Miljöpartiet slutat stå på slavdrivarnas sida i arbetskraftsinvandringen, vad gör vi då?

Det är här vi måste lyssna på polisen, vars budskap är glasklart; hindrar vi inte återväxten kan vi jobba hur mycket som helst med andra insatser utan att det ger något långsiktigt resultat.

Och det är obegripligt att den konservativa högern ständigt verkar nonchalera dessa tydliga ord. 

Enligt SOM-institutets stora rapport 2021, som presenterades förra veckan, har Moderaterna bäst kriminalpolitik, enligt väljarna.

Strax efter kommer Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna som har lika högt förtroende.

För övriga partier sjunker både tilliten och intresset för kriminalitet som en stor fråga ju längre vänsterut man kommer.

Kriminalitet är alltså en vinnarfråga för högern där man kan stoltsera med höga förtroendesiffror för en hård politik.

Så länge kriminaliteten består finns alltså en given vinnarfråga kvar för högern.

Är det då så att högern struntar i att lyssna på polisens varningar om nyrekrytering för att få ha kvar sin vinnarfråga? Så länge kriminaliteten består kommer ju folk att kräva hårdare tag och inga är bättre på att kräva hårdare tag än högern.

Det är tveksamt i hur hög grad denna cynism härjar inom högern. Men följderna blir desamma och nyrekryteringen får fortgå, så länge utsatta områden tillåts förbli utsatta.

Utan satsningar mot nyrekryteringen kan polisingripanden jämföras med att avskeda en vd och genast utlysa tjänsten på nytt. 

Att tidiga insatser för en jämlik uppväxt är absolut avgörande för att stoppa nyrekrytering till kriminalitet och utanförskap bekräftas gång på gång av forskningen.

Vi har till exempel den amerikanska nationalekonomen Raj Chettys gigantiska forskning på drygt tio miljoner amerikaner som har följts under 30 års tid.

Chettys forskningsteam fann att barn som under sin uppväxt bytte skola och uppväxtområde förändrade sina framtid helt i linje med om de flyttade från ett ”bättre” till ett mer utsatt område eller tvärtom.

Utifrån det gigantiska forskningsunderlaget kunde Raj Chettys forskargrupp exakt fastställa hur mycket sämre det gick för barn som flyttade till ett utsatt område och hur mycket ett barn från ett utsatt område skulle förbättra sina resultat vid en flytt.

Det var till och med möjligt att utifrån barnens framtid under dessa 30 år ganska precis kunna se ett snitt för i vilken årskurs barnen flyttade.

Tryggheten blev avgörande för en del. Utsattheten blev avgörande för andra.

Detta mönster gällde alla, oavsett hudfärg, etnicitet och ursprung.

Verkligheten är alltså en helt annan än den som Sverigedemokraterna vill låtsas om.

Tvärs emot grundläggande forskning anser Sverigedemokraterna att hudfärg, främmande kultur och ursprung är det som styr kriminaliteten.

Men så bygger ju Sverigedemokraterna inte sin politik på forskning utan på högerextrem ideologi.

Varje övrigt parti som vill få ned kriminaliteten måste dock börja lyssna till forskningen och till Polisen, även Moderaterna. 

Hindra nyrekryteringen, skrota LOV, satsa på utsatta områden, ge trygghet, så kan vi bryta återväxten samtidigt som vi låser in de värsta våldsverkarna.