Den senaste arbetsplats som får Transports arbetsmiljösamordnare Gustaf Järsberg att mata anmälningar till Integritetsskyddsmyndigheten är bygget av Microsofts serverhallar utanför Sandviken.

Det är en jättearbetsplats som, precis som Northvolts blivande anläggning utanför Skellefteå, drabbats av klustersmitta av covid-19 tidigare i år.

För att bekämpa smittspridningen har de två irländska huvudentreprenörerna Collen Construction och Whintrop infört obligatorisk covidtestning för alla som ska in på arbetsplatsen. Det gäller både anställda, underentreprenörer och andra besökare. 

Utöver testningen ska alla fylla i ett hälsoformulär samt skriva under en blankett om samtycke. Där måste man godkänna att resultaten kan ses av såväl ens arbetsgivare, som kundföretag.

Den som testar positivt blir eskorterad av en vakt bort från arbetsplatsen. Proceduren sker en gång i veckan.

– Skriver du inte under samtycket får du inte heller vara kvar. Underleverantörer gör ju ofta som kunden säger, och den förare som kör gods men inte vill lämna ut sina uppgifter riskerar att bli omplacerad. Finns inget att bli omplacerad till kan den bli uppsagd, säger Gustaf Järsberg.

Att någon skulle fått sluta på grund av detta, har inte hänt än, vad Transport vet. På andra arbetsplatser, som ståljätten Outokumpu tar man tempen på besökare, som till exempel förare som kommer med gods.

De båda företagen är två av flera som Transport anmält till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY), tidigare Datainspektionen.

Förbundet anser att arbetsgivarna hanterar känsliga personuppgifter på ett sätt som strider mot skyddet i Dataskyddsförordningen, GDPR. 

Men inget ärende har lett till att myndigheten inlett tillsyn.

I fallet med byggarbetsplatsen utanför Gävle har IMY skickat ett informationsbrev till Collen Construction, där det står en arbetsgivare normalt inte kan stödja sig på ett samtycke från arbetstagare för att behandla uppgifterna.

Men myndigheten vidtar ingen åtgärd.

– De skriver att de gör fel men att ingen kommer göra något för ingen kommer att handlägga ärendet. Det känns väldigt märkligt, säger Gustaf Järsberg.

När det kommer till att mäta kroppstemperatur på anställda skriver IMY att det är ett ”betydande integritetsintrång”. Men om arbetsgivare får göra det eller inte lämnar man över till arbetsrätten.

Transport har även anmält IMY till Justitieombudsmannen (JO), eftersom man anser att det är svårt att veta vad som gäller när inga ärenden prövas. Men JO avslog ärendet.