– Det viktigaste är att detta inte ska uppfattas som ett besked om att nu är det fritt fram att öppna skolorna, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Åsa Fahlén efter beskedet om att den nationella rekommendationen om distansundervisning för gymnasieelever upphör.

– Jag utgår från att i stort sett alla gymnasieskolor kommer fortsätta att köra åtminstone delvis på distans.

Beskeden om gymnasieskolorna har skiftat under pandemin. Från den 7 december bedrevs undervisningen helt på distans.

Den 25 januari kom i stället den nuvarande nationella rekommendationen, som säger att man ska kombinera undervisning på distans och på plats.

I dag, den 25 mars, meddelade utbildningsminister Anna Ekström (S) och Folkhälsomyndigheten på en pressträff att den upphör att gälla i april.

– Ingen ska tolka detta som att vi blåser faran över. Detta besked ska ses i ljuset av att skolan är avgörande för elevernas framtid, sa Anna Ekström.

Hon betonade att skolorna även i fortsättningen kan och bör använda fjärr- och distansundervisning för att undvika trängsel, samt att regionala smittskyddsläkare kan rekommendera att skolor stängs.

Det tar Åsa Fahlén på Lärarnas Riksförbund fasta på när hon väntar sig att undervisning till stor del fortsätter bedrivas på distans.

Så du förväntar dig inte någon större skillnad för era medlemmar?
– Det jag hoppas på är att man får större möjligheter att förhålla sig till de lokala förutsättningarna.

Hon menar att det kan vara positivt, men konstaterar att det ställer väldigt stora krav på att huvudmännen tar situationen på allvar.

Från det andra lärarfacket, Lärarförbundet, är tonen något hårdare. 

Ordföranden Johanna Jaara Åstrand säger till tidningen Läraren att beskedet är oväntat och obegriplig med tanke på smittspridningen.

– Anna Ekström lägger ett jättestort ansvar på huvudmännen, trots att de hittills under pandemin verkligen inte gjort vad de ska för att förhindra smittspridningen och hålla arbetsbelastningen i schack och lärare friska, fortsätter hon.

Anna Ekström betonade arbetsmiljöansvaret på pressträffen.

– Jag vill inte höra talas om att lärare inte får den skyddsutrustning som man i det lokala arbetsmiljöarbetet har kommit fram till ska finnas på skolan. De måste kunna vara så säkra som det går. Det har deras arbetsgivare ett stort ansvar för och jag utgår från att man kommer att ta det ansvaret.

Hon betonade att en extra miljard just nu betalas ut till kommunerna för att möta pandemins effekter i skolan.

Åsa Fahlén på Lärarnas Riksförbund säger att de pengarna inte kommer räcka på långa vägar för att täcka kostnader som följer av pandemin.