De jämställdhetsframgångar som har skördats i Sverige genom åren, har stark koppling till utvecklingen på arbetsmarknaden och det faktum att breda välfärdsreformer har möjliggjort för kvinnor att arbeta och få en egen inkomst.

Och som bekant har Coronapandemin slagit hårt mot den svenska arbetsmarknaden och ekonomin.

Likt tidigare kriser slår även denna kris mot de som redan har det tuffast i samhället och påverkar de med minst marginaler allra mest. 

Det finns flera exempel som påvisar att kvinnors situation på arbetsmarknaden är långt mer skör än mäns.

I en rapport från riksdagens utredningstjänst kan vi tydligt se att kvinnors ekonomi får ta den hårdaste smällen och att kvinnors sysselsättning minskat mer än männens.

Nedan följer två exempel: 

  • I transportbranschen minskade sysselsättningen med 6 procent, varav 10 200 män och 4 300 kvinnor. Viktigt att notera här är att nästan 80 procent av alla som arbetar inom transportbranschen är män. Kvinnor har alltså stått för en större andel av sysselsättningsbortfallet.
  • I utbildningssektorn har kvinnorna stått för nästan alla som mist sin sysselsättning under krisen (97,8 procent) samtidigt som de bara utgör 70 procent av arbetskraften. 

Bakom dessa siffror finns en rad olika faktorer. Däribland att kvinnor i högre grad jobbar deltid samt har tidsbegränsande anställningar, och därav inte omfattas av systemet för korttidspermittering.

Enligt LO:s nya rapport ”Vi som inte jobbade hemma”, är kvinnor i arbetaryrken särskilt drabbade av detta, då man både har otrygga anställningar och lägre lön jämfört med andra yrkesgrupper.

Regeringens förstärkningar av både a-kassan och det tillfälliga slopandet av karensavdraget har därför varit viktiga åtgärder för att skydda kvinnors inkomster – inte minst för arbetarkvinnor. 

Jämställdhet har helt enkelt aldrig varit högerns bästa gren, något som blir tydligt i Ebba Busch twittrande om att kvinnor med låga pensioner borde gjort andra livsval…

Åsa Westlund & Anna Johansson

Det påminner oss dock återigen om att kvinnors ekonomiska trygghet måste förbättras. Och för oss socialdemokrater är det en central uppgift.

Vi tror på arbetslinjen även för kvinnor och avskaffade därför den moderatledda regeringens vårdnadsbidrag, ändrade reglerna i föräldraförsäkringen, införde moderna beredskapsjobb samt snabbspår och språkplikt för nyanlända, som har möjliggjort för många utrikes födda kvinnor att ta ett steg in på arbetsmarknaden. 

Mot detta står ett högerkonservativt alternativ vars politik är ett bakslag för arbetande kvinnor och jämställdheten.

Man vill införa en barnomsorgspeng: oskyldig till namnet men som egentligen är ett fördubblat vårdnadsbidrag.

En misslyckad reform och kvinnofälla som innebar inlåsningseffekter för kvinnor- inte minst utrikes födda.

Man vill dessutom avskaffa pappamånaderna i föräldraförsäkringen, vilket skulle leda till mindre jämställda hem och i förlängningen sämre ställning för kvinnor på arbetsmarknaden med både lägre lön och lägre pensioner. 

Jämställdhet har helt enkelt aldrig varit högerns bästa gren, något som blir tydligt i Ebba Busch twittrande om att kvinnor med låga pensioner borde gjort andra livsval, eller nu senast när Moderaterna på självaste kvinnodagen lyfter fram RUT – en skattereduktion för företagare och en subvention som nyttjas allra mest av höginkomsttagare  – som en av de viktigaste jämställdhetsreformerna.