Den som är dömd för brott har ett tufft möte med arbetsmarknaden framför sig. Allt fler arbetsgivare ställer krav på ett utdrag ur belastningsregistret för den som söker jobb.

Arbetet har granskat hur ofta det förekommer sådana krav i annonser på Arbetsförmedlingens platsbank från 2006 och framåt.   

Förändringen är tydlig. För fjorton år sedan nämndes ord som belastningsregister och bakgrundskontroll bara i en annons av hundra. Nu förkommer det i närapå var tionde annons.  

Från politiskt håll har förbud mot utdrag ur belastningsregistret utretts både en och två gånger utan att något har hänt.

När Arbetet vänder sig till arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) blir svaret att det är tveksamt om skärpta regler skulle gå igenom i riksdagen.

I en samhällsdebatt präglad av hårda tag och skärpta straff väger den enskildes rätt uppenbart lätt mot arbetsgivarens önskemål.

Konsekvensen blir att det är svårare att ta sig tillbaka in i samhället för den som försöker komma på fötter.   

I en krissituation, som den coronapandemi vi nu befinner oss i, är vi mer benägna att kompromissa med vår integritet.

Det utnyttjas av arbetsgivare runt om i världen. Vad kommer att hända när pandemin är över? Risken finns att övervakningen fortsätter, och de data som redan samlats in kommer inte att försvinna.

Tänk en framtid där arbetsgivaren häver en provanställning därför att den upptäckt i aktivitetsarmbandet du bär att blodtrycket är för högt. Eller att timmarna på äldreboendet dras in bara för att chefen sett att du är gravid.

Det känns minst sagt obehagligt.

Vår integritet väger i denna tid lätt. Och på ett oroväckande sätt stärker det arbetsgivarens makt över våra liv.