Ända sedan pandemin bröt ut har Folkhälsomyndigheten och regeringen sagt att alla som kan jobba hemifrån ska göra det.

– Ändå har jag fått signaler om att det finns arbetsgivare som inte har gjort det möjligt att jobba hemma, trots att det skulle gå, sa arbetsmarknadsminister Eva Nordmark vid en pressträff i dag, måndag.

Staten ska som arbetsgivare föregå med gott exempel.

– Vi har fattat beslut om att alla statligt anställda ska arbeta hemma fram till den 31 maj, om det inte är absolut omöjligt, sa Eva Nordmark vid pressträffen.

Det beslut ministern refererar till fattades redan i december. Arbetsgivarverkets uppföljning visar att drygt 60 procent av de statligt anställda arbetade hemifrån i februari.

Även om de flesta arbetsgivare gör vad de kan finns en outnyttjad potential för att minska smittspridningen på arbetsplatserna, enligt arbetsmarknadsministern, som i dag har bjudit in fack och arbetsgivare till ett möte för att diskutera fler åtgärder, tillsammans med Arbetsmijöverket.

Statistik från Arbetsmiljöverket tycks bekräfta att smittspridningen på arbetsplatserna har ökat kraftigt.

Förra veckan anmäldes 1 650 tillbud som har med corona att göra till Arbetsmiljöverket, den högsta siffran en enskild vecka sedan pandemin bröt ut.

Under årets första tio veckor har 9 721 tillbud anmälts, mot 5 221 under hela förra året. Siffrorna är dock inte riktigt jämförbara, eftersom Arbetsmiljöverket ändrade sina anvisningar om vem som ska anmäla i slutet av december 2020.

Liksom tidigare kommer flest anmälningar från arbetsplatser inom vård och omsorg, men också inom handeln och byggbranschen är tillbuden många.

Regeringen har givit Arbetsmiljöverket i uppdrag att rikta sin tillsyn särskilt mot branscher med hög risk för smittspridning.

– Vi kommer att göra omkring 2 000 riktade inspektioner de närmaste månaderna för att se hur arbetsgivarna sköter det förebyggande arbetet, säger Erna Zelmin-Ekenhem, generaldirektör vid Arbetsmiljöverket, som i mars inleder en särskild insats vid skolor.