I maj 2020 försvann knappt 250 000 jobb i Sverige, räknat i antal löneutbetalningar.

Av dem var 200 000, motsvarande 80 procent, kopplade till jobb med en lön under 20 000 kronor i månaden.

Att det är just personer med låg lön som drabbats värst under pandemin framgår i en ny rapport från Statistiska Centralbyrån, SCB, som mätt antalet löneutbetalningar under pandemiåret.

1,5 miljoner färre löneutbetalningar

En förklaring som lyfts i rapporten är utformningen av korttidspermitteringarna.

För att få statligt stöd är arbetsgivaren först tvungen att minska kostnaderna så mycket som möjligt, bland annat genom att göra sig av med all personal som inte är tillsvidareanställd.

Fram till i april förra året låg antalet löneutbetalningar på ungefär samma nivå som motsvarande månad året innan. När sedan rekommendationer och restriktioner infördes började jobben försvinna.

Sett över hela perioden april till november 2020 stod låglönejobben för drygt 70 procent av de försvunna löneutbetalningarna, jämfört med året innan.

Så gjordes undersökningen

SCB har mätt antalet löneutbetalningar utifrån de arbetsgivardeklarationer som alla arbetsgivare är skyldiga att lämna in varje månad för alla sina anställda.

SCB jämförde perioden april-november 2020 med året innan och fick fram hur många färre löneutbetalningar som gjordes när pandemikrisen slog till i Sverige.