En arbetsförmedlare som är både vän och avlägsen släkting till chefen på ett stort jobbmatchningsbolag fattade trots det beslut om att skicka arbetslösa till insatser hos den leverantören.

Totalt handlar det om över 70 godkända beslut om insatsen stöd och matchning i Stockholms län. Jäv, anser myndighetens personalansvarsnämnd som ger arbetsförmedlaren löneavdrag i tio dagar.

Arbetsförmedlaren har antingen varit beslutsfattare eller ansvarig handläggare i ärendena under åren 2019 och 2020. Förmedlaren och chefen på det privata jobbmatchningsbolaget är bland annat aktiva i samma fotbollsförening och har mötts på flera släkttillställningar. 

Arbetsförmedlingen skriver i sitt beslut att den anställde varit jävig, eftersom hens opartiskhet kan ifrågasättas. Men arbetsförmedlaren hävdar att hen inte förstått att hen var jävig. 

En annan arbetsförmedlare ska också ha varit jävig men då endast i ett ärende. Det gäller samma privata jobbmatchningsbolag och den arbetsförmedlaren får en varning. Den förmedlaren är nära vän med chefen på bolaget. Hen har haft möjlighet att tycka till inför beslutet men har inte gjort det.

Margareta Mörtsell är enhetschef på Arbetsförmedlingens huvudkontor, där de tagit fram stöd för arbetsförmedlare kring hur de ska agera när de beslutar om insatser enligt lagen om valfrihetssystem, lov. 

Hon har inte läst personalansvarsnämndens beslut om de två arbetsförmedlarna, men berättar om arbetsförmedlarens roll när arbetssökande ska välja leverantör för stöd och matchning.

Enligt lov ska de arbetslösa själva välja aktör. 

– Vi ska inte vara aktiva alls i det. Vi ska berätta för dem var de kan se vilka olika leverantörer som finns och om de exempelvis har några särskilda kompetenser. Vi berättar också att det på vår sajt finns ett ratingsystem för leverantörerna, säger Margareta Mörtsell. 

Kan man inte välja finns ett så kallat icke-val. Den arbetssökande får då den aktör som ligger närmast bostadsadressen.

Men om en arbetsförmedlare vill styra en arbetssökande, finns ett sådant jävsutrymme, även om det är fel? 

– Den som verkligen vill kan nog hitta ett sådant tillfälle. Om den arbetssökande kommer och säger ”jag vet inte vem jag ska välja”, då finns en risk att en arbetsförmedlare talar om att det här företaget lyckas få alla ut i jobb. Så ska vi inte göra.