Totalt 9,6 miljarder kronor. Så mycket fick Arbetsförmedlingen över under 2020. Det visar siffror från myndighetens årsredovisning som släpptes i dag, tisdag.

Trots krisen på arbetsmarknaden och skenande arbetslöshet under året har myndigheten alltså inte gjort av med ens i närheten av hela sin budget för hjälp och stöd till arbetslösa.

Av de 9,6 budgeterade miljarderna som blivit över skulle ungefär 3,5 miljarder ha gått till arbetslöshetsförsäkring och etableringsersättning.

Att de inte spenderats beror helt enkelt på att myndigheten fick kraftigt ökade anslag på grund av pandemin, men att arbetslösheten inte riktigt blev så hög som man var rädd för.

Resterande 6 miljarder skulle ha använts för att hjälpa arbetslösa tillbaka till arbetsmarknaden. Det kan handla om exempelvis arbetsmarknadsutbildningar, lönebidrag och nystartsjobb.

Orsaken till att pengarna inte använts är, enligt Arbetsförmedlingen, de stora nedskärningarna på myndigheten i kombination med alla nya arbetssökande under pandemin.

Man slår fast att ”Arbetsförmedlingen haft utmaningar att växla upp anvisningar till program och insatser”.

”Myndighetens resurskapacitet att erbjuda program och insatser till de arbetssökande har även begränsats till förmån för att säkerställa inskrivning och planeringssamtal till det ökande antalet nyinskrivna.” skriver Arbetsförmedlingen i årsredovisningen.

Ola Pettersson, chefsekonom på LO, är kritisk till situationen och ser en förklaring just i nedskärningarna.

– Arbetsförmedlingen är en ganska sargad myndighet efter de stora nedskärningarna som varit under 2019. De har inte resurser att leverera det man kan förvänta sig av myndigheten.

Han anser att de så kallade förvaltningsanslagen, alltså pengarna myndigheten får varje år för till exempel anställda och lokaler måste öka.

– De behöver en större kostym om man ska klara sitt uppdrag, alltså större förvaltningsanslag. Men signalen från politikerna är tyvärr det motsatta. Under kommande år ska förvaltningsanslagen minska och större och större del av verksamheten ska övergå till privata aktörer.

Han ser också en annan förklaring till att myndigheten inte gjort av med alla pengar som budgeterats för att få arbetslösa i jobb.

Att man fokuserat mer på subventionerade anställningar och mindre på arbetsmarknadsutbildningar.

Dessa anställningar har varit extra svåra att använda sig av under pandemin då det kan ha varit svårt att ta emot personer på arbetsplatser.

– Man har inte riktigt kompetens, verktyg och förmåga att skala upp utbildningarna när det behövs. Och det hade verkligen behövts under förra året, säger Ola Pettersson.

6 miljarder över för att hjälpa arbetslösa till jobb