Nu tas ett av stegen som ska föra de arbetssökande allt närmare bilden som januaripartierna målade upp i sitt avtal för drygt två år sedan.

En verklighet där fristående aktörer sköter större delen av jobbmatchningen. Och där myndigheten i stället gör annat, som att kontrollera aktörerna.

Arbetsförmedlingen har jobbat vidare på den lösning för fristående aktörer som redan finns, nämligen Stöd och matchning.

Den nya tjänsten startade i 32 kommuner i mars förra året och fick det snarlika namnet Kundval rusta och matcha.

Enligt vad Arbetsförmedlingen kommunicerat internt pågår arbetet för fullt för att kunna utöka tjänsten Rusta och matcha med fristående aktörer under våren.

Enligt regeringens regleringsbrev till myndigheten ska den här reformen vara helt klar under andra halvåret 2022.

Martin Kruse, tillförordnad förvaltningsdirektör och inköpschef på myndigheten, säger till Arbetet att de arbetar med en plan för att gå över till Rusta och matcha på fler orter.

I mars är tanken att den ska kommuniceras till allmänheten. Arbetet är ett led i att privatisera jobbmatchningen. 

Är det klart på vilka fler orter det här kommer starta under våren?
– Nej, det är inte helt klart. Vi jobbar på det just nu. Inom några veckor tror jag vi har landat i hur utvidgningen ska se ut under första halvåret, säger Martin Kruse. 

Enligt Martin Kruse behöver myndigheten säga upp avtalen med de bolag som har den gamla tjänsten Stöd och matchning. Den nya och den gamla tjänsten kan inte finnas samtidigt på en ort.

Men fortfarande ska samma upphandlingsmodell användas, det vill säga tjänsten ska lov-upphandlas, baserat på lagen om valfrihetssystem. 

De arbetslösa väljer själva vilken aktör de vill ska hjälpa dem.

Och till skillnad från upphandling enligt lagen om offentlig upphandling väljs inte en eller några aktörer ut. Alla som uppfyller kraven får delta. 

Lov-upphandling ska alltså användas – trots att regeringen var med på oppositionspartiernas krav på att reformen inte ska ”vila på lov”.

Det här var ett av löftena, vid sidan av det om att pausa reformen ett år, som gjorde att Vänsterpartiet, Moderaterna och Kristdemokraterna i december 2019 släppte sitt hot om att väcka misstroende mot arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S). 

”Tidigare erfarenheter när det gäller lov inom arbetsförmedlingstjänster, inte minst etableringslotsarna, har visat att det här är väldigt svårt att följa upp att varje utförare håller god kvalitet”, skrev Moderaternas arbetsmarknadspolitiska talesperson Mats Green skrev i en debattartikel i Aftonbladet vid den tidpunkten.

Även riksdagsledamoten Ali Esbati (V) har kritiserat att Arbetsförmedlingen går vidare med lov, bland annat i debatter med Eva Nordmark i riksdagen.

Eva Nordmark har svarat att hon anser att reformen inte ska vila på lov utan att den mest lämpliga modellen ska väljas beroende på situation.

Hur går det ihop med överenskommelsen att ni väljer lov när modellen ska ut i större skala i landet?
– Den här frågan är lite märklig, eller märklig är väl fel ord, men regeringen har inte lämnat någon styrning till oss kring hur vi ska genomföra våra upphandlingar. Det gjorde de inte i samband med januariavtalet eller när man justerade den här överenskommelsen, säger Martin Kruse. 

En kritik som lyfts i debatten är att vissa orter kan bli utan stöd till arbetslösa om det inte är lönsamt att etablera sig där, hur ser du på det?
– Då kan vi ju prova andra sätt att få en tjänst på plats i det området. Man kan till exempel göra en annan typ av upphandling. På de orter vi hittills prövat den här modellen är vår bild att det är attraktivt för leverantörskåren att etablera sig. 

Hur kommer en arbetslös att märka skillnad?
– Tjänsterna Stöd och matchning och Rusta och matcha är ganska lika för en arbetssökande. Men den här nya tjänsten kan vara längre, upp till ett år jämfört med tidigare då det normala var tre månader. Leverantörerna kommer också att vilja vara snabbare med att hjälpa den arbetssökande att få jobb eller studieplats, eftersom en större del av ersättningen påverkas av det jämfört med tidigare.

Rusta och matcha

  • Rusta och matcha är en tjänst där fristående aktörer, alltså privata bolag eller ideella organisationer, hjälper arbetslösa att komma vidare till jobb eller studier. 
  • Tjänsten började i mars 2020 på 32 orter. Under våren ska fler orter få tjänsten. 
  • Den ersätter stöd och matchning, en tidigare snarlik tjänst som funnits över hela landet. Arbetet har tidigare skrivit om att vissa orter helt saknar sådana aktörer.  
  • Rusta och matcha upphandlas enligt lov, lagen om valfrihetssystem. Det innebär att alla aktörer som uppfyller kraven som Arbetsförmedlingen bestämt får delta och de kan ansluta sig löpande. 
  • De arbetslösa väljer vilken aktör de vill gå hos. 
  • Tjänsten är ett steg i den planerade förändring av Arbetsförmedlingen som finns med i januariavtalet.