Utan att göra något väsen av sig bildades bolaget Maximus Sweden AB i november 2019.

För de flesta svenskar ringer ingen klocka när de hör namnet. Men i USA är före­taget mer känt – och i vissa kretsar också kontroversiellt.

Med en omsättning på motsvarande nästan 30 miljarder kronor är Maximus en av de största – och äldsta – privata välfärdsaktörerna i USA.

Företaget grundades redan på 1970-talet och har sedan mitten av 80-talet administrerat olika typer av välfärdssystem i USA och på andra platser runt jordklotet.

I dag sköter det bland annat majoriteten av utbetalningarna i det amerikanska Medicaidsystemet. Alltså det statliga sjukförsäkringsprogrammet för låginkomsttagare.

Maximus har under åren också fått en hel del kritik.

Senast förra året avslutade delstaten Kansas sina kontrakt med företaget för att administrera Medicaid efter år av klagomål kring eftersläpningar i ansökningsprocesser och fel­behandlade ansökningar. 

Företaget har också anklagats för låga löner och dåliga arbetsvillkor på sina enorma callcenter med tusentals anställda.

Under de senaste åren har kommunikationsarbetarnas fackförbund, CWA, arbetat med att värva medlemmar på dessa arbetsplatser.

Det har dock motarbetats från Maximus sida, enligt ett repor­tage i tidskriften New York Magazine. 

Företaget har exempelvis anklagats för att försöka undvika kollektiv förhandling så mycket som möjligt, och för att de polisanmält fackmedlemmar som delat ut informationsmaterial på en parkeringsplats utanför ett av callcentren.

Den fackliga striden har bland annat uppmärksammats av Demokraternas Bernie Sanders på Twitter.

Senatorn och den forne presi­dentkandidaten slog fast att han står med CWA i kampen mot ”lönestöld och företagsgi­righet” på Maximus.

När Maximus etablerar sig i Sverige handlar det i nuläget om det nystartade arbetsmarknadspolitiska programmet Rusta och matcha, som utförs på uppdrag av Arbetsförmedlingen.

Det är en del av Arbetsförmedlingens arbete med att reformera  myndigheten och låta externa aktörer ta över matchningsverksamheten.

Arbetet har gått igenom de 41 företag som hittills anslutit sig till Rusta och matcha.

De flesta är företag som redan tidigare varit anslutna till Arbetsförmedlingens snarlika tjänst Stöd och matchning, en tjänst som Rusta och matcha ersatte i de 32 försökskommunerna.

Men flera helt nya företag syns också i listorna. Ett är alltså amerikanska Maximus som startat kontor i Karlskrona, Trollhättan och Västerås. Det har också etablerat sig i Stockholm och Göteborg där det sysslar med stöd och matchning.

Ett annat internationellt företag som startat inom Rusta och matcha är Asuria People Services (Sweden) AB, som bildades i början av 2020.

Företaget ägs av det australiensiska företaget Asuria, som sysslat med jobbmatchning i Australien i ett antal år, och har nu öppnat kontor i Västerås och Karlshamn.

Också företaget Maximus har haft verksamhet i Australien.

Just Australiens privatisering av sin arbetsförmedling har länge lyfts som ett gott exempel av arbetsgivarorganisationer och regeringens samarbetspartier C och L.

Deras system med rankning av företag efter hur bra de sköter sitt uppdrag har också fått stå som modell när svenska tjänster som Stöd och matchning och senare Rusta och matcha planerats.

Martin Kruse, verksamhetsområdeschef på Arbetsförmedlingens upphandlingsenhet, har noterat att de två stora utländska företagen med Australienkoppling anslutit sig till den nya tjänsten Rusta och matcha.

Enligt honom har det dock inte skett något arbete från myndighetens sida med att locka hit företag som varit aktiva just i Australien.

De har hittat hit själva, vilket han ser som positivt.

Att det etableras nya företag just nu kopplar han till den stora reformen som kommer att leda till att många fler arbetslösa ska få stöd av privata aktörer, vilket kan få stora företag att känna att det är värt att etablera sig i Sverige.

Det kan också handla om att tjänsten Rusta och matcha ger mer pengar för företagen om man lyckas få folk i arbete jämfört med Stöd och matchning, vilket kan vara en fördel för bolag som har en bakgrund i branschen.

– Det här är aktörer med stor erfarenhet att få folk i arbete, säger Martin Kruse.

Maximus Swedens vd Anne Buckard skriver i en skriftlig kommentar till Arbetet att företagets nuvarande fokus är ”expansion runt om i Sverige”. Enligt Anne Buckard följer Maximus arbetslagstiftningen i de länder de verkar i och ”går i många fall längre när det gäller att skapa en god arbetsmiljö”.

”Vi erkänner och upprätthåller positiva relationer med fackföreningar i många länder, inklusive Sverige, där vi redan från start ansökte och beviljades anslutning till kollektivavtal”, skriver hon i mejlet.

Hon menar också att majoriteten av de anställda i USA får en lön över den lagstiftade minimilönen för företag som utför verksamhet på uppdrag av den federala regeringen och att alla anställda får en privat sjukförsäkring.

”I USA säkerställer National Labor Relations Act att företag skyddar både rättigheter för anställda som vill organisera sig och för dem som inte vill gå med i en fackförening. Maximus anser att detta val är upp till den enskilda individen. Maximus respekterar och åtar sig att skydda alla våra anställdas rättig­heter”, skriver Anne Buckard.

AF-reformen ska vara klar 2022

I slutet av 2022 ska den stora reformen av Arbetsförmedlingen, som spikades i januariöverenskommelsen, vara genomförd. Då ska externa aktörer sköta allt ”rustande och matchande” av arbetslösa och myndigheten bara syssla med kontroll och administration.

Ett första steg i arbetet med den nya organisationen har varit den verksamhet som infördes på prov i 32 kommuner i april förra året. Systemet baseras på lagen om valfrihet, lov, och går ut på att alla företag som uppfyller kraven får etablera sig.

Den arbetslösa, som bedöms ha behov av tjänsten, får sedan välja bland de anslutna företagen för att få hjälp att hitta ett jobb. Företagen får betalt av Arbetsförmedlingen för att ta emot den som är arbetslös och extrapengar när personen hittar ett jobb eller börjar plugga.

41 företag har hittills etablerat sig inom Rusta och matcha med 170 kontor utspridda över kommunerna. ”Över förväntan”, kommenterar Arbetsförmedlingen företagens intresse.