De 450 000 arbetslösa motsvarar 8,2 procent av arbetskraften i åldrarna 15 – 74 år, att jämföra med 6 procent i december föregående år.

De siffrorna är inte säsongsrensade – hänsyn har alltså inte tagits till hur helgdagarna infaller och liknande faktorer som har föga med arbetsmarknadens styrka att göra.

Med säsongsrensade och utjämnade data blir bilden inte lika mörk. Sedan februari 2020, månaden före pandemin, har arbetslösheten då ökat med 77 000 personer, eller 1,4 procentenheter.

Sysselsättningen har minskat med 74 000 personer sedan krisen slog till, varav 46 000 är ungdomar.

Men SCB:s statistik visar också att arbetslösheten var som högst och sysselsättningen som lägst i juni 2020.

– Läget är fortfarande tufft. Vi har en bra bit kvar till läget före krisen. Men vi har ett förbättrat arbetsmarknadsläge jämfört med när det var som värst, säger Louise Stener, som arbetar med SCB:s arbetsmarknadsundersökningar.

Antalet arbetade timmar per vecka var som lägst redan i april 2020. När december 2020 jämförs med samma månad 2019 har antalet arbetade timmar sjunkit med 4,2 procent.

I hotell- och restaurangbranschen var nedgången i antalet arbetade timmar per vecka i december 2020 hela 40 procent jämfört med samma månad året innan.

SCB har kompletterat sin undersökning med frågor om hur pandemin påverkar sysselsättningen.

Svaren visar att 159 000 sysselsatta personer var borta från jobbet av coronaskäl hela undersökningsveckan i december 2020.