Arbetskläder

För att du ska kunna göra avdrag för arbetskläder får du inte bära plaggen privat. Du får bara göra avdrag för arbetskläder som är skyddskläder eller skyddsutrustning. Skyddskläder ska ha särskilda egenskaper för att skydda mot till exempel frätande ämnen eller väder och vind. Skyddsutrustning är till exempel skyddsglasögon, hörselskydd och skor med stålhätta.

Arbetsredskap

För att kunna göra avdrag för arbetsredskap krävs det att det är något som är nödvändigt för att du ska kunna utföra dina arbetsuppgifter men som du inte får av din arbetsgivare. Men om du till exempel köpt ett skrivbord eller en kontorsstol kan du inte få avdrag, även om du bara använder dem i ditt arbete. Enligt Skatteverket är det vanliga möbler i ett hem och räknas därför inte

Arbetsrum

Det går bara i undantagsfall att få avdrag för arbetsrum i den egna bostaden. Men om du inte har möjlighet till ett rum eller en lokal hos arbetsgivaren får du dra av hyran för det på skatten. Rummet får bara användas för arbete, ingenting annat. Det går även att göra avdrag för el och städning. 

Advokat- och rättegångskostnader

Har du en tvist om uppsägning, lön- eller avgångsvederlag med din arbetsgivare? Då kan du ha rätt till avdrag för advokat och rättegångskostnader. Men även tvister med till exempel Försäkringskassan om en ny utbetalning kan vara avdragsgill.

Agent eller manager

Om du är idrottare, musiker, artist, modell eller och skådespelare kan du ha rätt att göra avdrag för att anlita en agent eller manager när du skriver avtal och kontrakt vid korta uppdrag.

Bil i tjänsten

Har du använt din privata bil för resor i tjänsten kan du få avdrag för kostnaderna med upp till 25 kronor per mil. För att få avdrag måste du kunna visa upp bevis i form av till exempel en körjournal. Men om din arbetsgivare redan har betalat milersättningen till dig får du inte göra avdrag.

Bil till och från jobbet

Om du har minst fem kilometer till jobbet och sparar minst två timmar per arbetsdag på att ta bilen i stället för att åka kommunalt får du göra avdrag. Men det gäller bara kostnader över 11 000 kronor under året. Hur stort reseavdrag man får göra varierar utifrån fordon. För resor med egen bil gäller 25 kronor per mil, men nivåerna är annorlunda för exempelvis förmånsbilar. Här hjälper Skatteverket till med hur du räknar ut avdrag för dina resor.

Cykel till jobbet

Om du har använt cykel för resor mellan din bostad och din arbetsplats får du göra avdrag för dina utgifter. Du kan få avdrag med 350 kronor. Har du använt cykel för en del av sträckan mellan bostaden och arbetsplatsen får du avdrag för den sträckan. Du kan endast få avdrag om dina totala kostnader för resor till och från arbetet under året överstiger 11 000 kronor. 

Dator och surfplatta

Om du inte får en dator eller surfplatta från din arbetsgivare trots att den behövs i jobbet så får du dra av kostnaden för ett inköp. Det gäller även viss utrustning om det behövs, såsom tangentbord. Om du även använder datorn eller surfplattan privat får du bara göra avdrag för den del som avser användning i arbetet.

Dubbla boenden

Om du på grund av ditt jobb har blivit tvungen att flytta till en ny bostadsort och behållit din bostad på den tidigare bostadsorten antingen för dig själv, din respektive eller annan familj kan du göra avdrag för boendet på den nya orten. Har familjebostaden flyttats till arbetsorten får du i stället göra avdrag för bostaden på den gamla bostadsorten.

Du får också göra avdrag för måltider och småutgifter den första månaden med schablonbeloppet 78 kronor.

Flyttkostnader

Måste du flytta på grund av ditt jobb för att undvika uppsägning? Då får du dra av kostnader för packning, transport och uppackning av bohag och transport.

Funktionsnedsättning, resor till arbetet

Om du på grund av hög ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning tvingas använda egen bil för resor mellan bostaden och arbetsplatsen kan du få avdrag för bilutgifter oavsett avstånd och tidsvinst. Du får göra avdrag med dubbla schablonavdraget, 50 kronor per mil. Du behöver inte uppfylla kraven på avstånd eller tidsvinst men du måste styrka avdraget med ett läkarintyg.

Hemresa

Om du under arbetsveckor bor där du har ditt jobb och det är minst 50 kilometer till din permanenta bostad har du rätt att göra avdrag för en hemresa per vecka.

Kollektivtrafik

Du får göra reseavdrag för den delen av dina utgifter som överstiger 11 000 kronor. Här hjälper Skatteverket till med hur du räknar ut avdrag för dina resor.

Kostnader vid arbetslöshet

Om du varit arbetslös kan du få göra avdrag för resor till och från Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan men också resor i samband med att du sökt nytt jobb. Även kostnader för telefonsamtal, porto och internet kopplade till arbetssökande har du möjlighet att dra av. Det är bara utgifter som överstiger 5 000 kronor som du kan göra avdrag för.

Mobiltelefon

Om du är anställd och använder din privata mobiltelefon för jobbsamtal får du göra avdrag för det. Du måste kunna visa upp dina merkostnader för samtalen. Abonnemangsavgiften får du stå för själv.

Moped, mopedbil och motorcykel till och från jobbet

Sparar du minst två timmars restid istället för att åka kollektivt? Då får göra avdrag för den del av dina utgifter som överstiger 11 000 kronor. Här hjälper Skatteverket till med hur du räknar ut avdrag för dina resor.

Parkeringsavgifter

Du kan få avdrag för parkeringsavgift om du tagit bilen till jobbet men bara om du använt bilen i tjänsten minst 60 dagar under året och kört minst 300 mil i tjänsten.

Tillfälligt arbete på annan ort

Om du arbetar tillfälligt på en annan ort, i högst två år, sover över på arbetsorten och avståndet till hemorten är längre än 50 kilometer får du göra avdrag för måltider och småutgifter under första månaden med schablonbeloppet 130 kronor per dag. Du får också dra av kostnader för boendet som du har tillfälligt under hela perioden.

Traktamente

Reser du mer än 50 kilometer från din ordinarie bostadsort och måste övernatta på grund av jobb? Om du inte får ut traktamente av din arbetsgivare kan du få göra ett avdrag på 260 kronor för hel dag och 130 kronor för halv dag.

Trängselskatt

Om du har rätt att göra avdrag för resor till och från arbetet med egen bil får du också dra av utgifter för trängselskatt. Du får också dra av trängselskatten vid tjänsteresor, om inte din arbetsgivare står för kostnaden.

Så funkar avdragen i deklarationen

När du gör ett avdrag i deklarationen sänks det inkomstbelopp som du behöver betala skatt för – och därmed din skatt. Du får alltså inte tillbaka till exempel hela den resekostnad som du gör avdrag för, utan din beskattade inkomst sänks med det beloppet.

Källa: Skatteverkets avdragslexikon