👩‍🚒 Arbetskläder

För att du ska kunna göra avdrag för arbetskläder får du inte bära plaggen privat. Arbetskläderna måste vara särskilt anpassade för ditt arbete, till exempel uniformer och skyddskläder och det måste framgå på kvittot att det är just specifika kläder som köpts.

🛠 Arbetsredskap

Du får göra avdrag för inköp av maskiner, instrument och verktyg som är nödvändiga i tjänsten och om arbetsredskapets kostnad inte överstiger 23 650 kronor.

Hemarbete under pandemin ger väldigt små möjligheter till avdrag. Skatteverket anser till exempel att köp av kontorsmöbler räknas som att man köper möbler till sitt eget hem.

🏡 Arbetsrum

Om du inte har möjlighet till ett rum eller en lokal hos arbetsgivaren får du dra av hyran för det på skatten. Lokalen eller rummet måste ligga utanför din bostad. Det går även att göra avdrag för el och städning.

👩‍💼 Advokat- och rättegångskostnader

Har du en tvist om uppsägning, lön- eller avgångsvederlag med din arbetsgivare? Då kan du ha rätt till ersättning för advokat och rättegångskostnader.

🧑‍💻 Agent eller manager

Om du är idrottare, musiker, artist, modell eller och skådespelare kan du ha rätt att göra avdrag för att anlita en agent eller manager när du skriver avtal och kontrakt vid korta uppdrag.

🚗 Bil i tjänsten

Har du använt din privata bil för resor i tjänsten kan du få avdrag för kostnaderna med uppemot 18,50 kronor per mil. För att få avdrag måste du kunna visa upp bevis i form av till exempel en körjournal.

Men om din arbetsgivare redan har betalat milersättningen till dig får du inte göra avdrag.

🚘 Bil till och från jobbet

Om du sparar minst två timmar per arbetsdag på att ta bilen i stället för att åka kommunalt så får du göra avdrag. Du får också göra avdrag om du använt bilen i tjänsten minst 160 dagar under året och kört minst 300 mil i tjänsten.

🚲 Cykel

Kanske cyklade du fram och tillbaka till tågstationen under fjolåret? Reser du med till exempel kollektivtrafik kan du dra av summan som överstiger 11 000 kronor. Du kan då också dra av ett engångsbelopp på 350 kronor för cykling, oavsett hur mycket du cyklat.

💻 Dator och surfplatta

Om du inte får en dator eller surfplatta från din arbetsgivare trots att den behövs i jobbet så får du dra av kostnaden för ett inköp. Det gäller även viss utrustning om det behövs, såsom tangentbord.

🏘 Dubbla boenden

Om du på grund av ditt jobb har blivit tvungen att flytta till en ny bostadsort och behållit din bostad på den tidigare bostadsorten antingen för dig själv, din respektive eller annan familj kan du göra avdrag för boendet på den nya orten. Har familjebostaden flyttats till arbetsorten får du i stället göra avdrag för bostaden på den gamla bostadsorten.

Du får också göra avdrag för måltider och småutgifter den första månaden med schablonbeloppet 72 kronor.

📦 Flyttkostnader

Måste du flytta på grund av ditt jobb för att undvika uppsägning? Då får du dra av kostnader för packning, transport och uppackning av bohag och transport.

🚐 Funktionsnedsättning, resor till arbetet

Om du på grund av hög ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning tvingas använda egen bil för resor mellan bostaden och arbetsplatsen kan du få avdrag för bilutgifter oavsett avstånd och tidsvinst. Du får göra avdrag med dubbla schablonavdraget, 37 kronor per mil. Du måste styrka avdraget med ett läkarintyg.

🚉 Hemresa

Om du under arbetsveckor bor där du har ditt jobb och det är minst 50 kilometer till din permanenta bostad har du rätt att göra avdrag för en hemresa per vecka.

🚌 Kollektivtrafik

Du får göra reseavdrag för den delen av dina utgifter som överstiger 11 000 kronor.

☎️ Kostnader vid arbetslöshet

Om du varit arbetslös kan du få göra avdrag för resor till och från Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan men också resor i samband med att du sökt nytt jobb. Om du spenderat mer än 5 000 kronor på telefonsamtal, porto och internet har du möjlighet att dra av utgifter som överstiger den summan.

📱 Mobiltelefon

Om du är anställd och använder din privata mobiltelefon för jobbsamtal får du göra avdrag för det. Du måste kunna visa upp dina merkostnader för samtalen. Abonnemangsavgiften får du stå för själv.

🏍 Moped, mopedbil och motorcykel till och från jobbet

Sparar du minst två timmars restid istället för att åka kollektivt? Då får göra avdrag för den del av dina utgifter som överstiger 11 000 kronor.

🛻 Parkeringsavgifter

Du kan få avdrag för parkeringsavgift om du tagit bilen till jobbet men bara om du använt bilen i tjänsten minst 60 dagar under året och kört minst 300 mil i tjänsten.

🚢 Tillfälligt arbete på annan ort

Om du arbetar tillfälligt på en annan ort, i högst två år, sover över på arbetsorten och avståndet till hemorten är längre än 50 kilometer får du göra avdrag för måltider och småutgifter under första månaden med schablonbeloppet 120 kronor per dag. Du får också dra av kostnader för boendet som du har tillfälligt under hela perioden.

🛌 Traktamente

Reser du mer än 50 kilometer från din ordinarie bostadsort och måste övernatta på grund av jobb? Om du inte får ut traktamente av din arbetsgivare kan du få göra ett avdrag på 240 kronor per dag.

🚖 Trängselskatt

Om du har rätt att göra avdrag för resor till och från arbetet med egen bil får du också dra av utgifter för trängselskatt.

Källa: Skatteverkets avdragslexikon