– Med ökande smittotal i Norge kan vi räkna med stränga restriktioner för inresande under en längre tid. Då är det rimligt att ge arbetstagare från EES-området som drabbas av stängda gränser en handräckning, säger Norges arbetsminister Torbjørn Røe Isaksen till norska nyhetsbyrån NTB.

I veckan kunde dagpendlare från Sverige och Finland resa in i Norge för att arbeta igen, men med strikta testkriterier.

För veckopendlare som bor i Norge under arbetsveckan är gränsen fortfarande stängd.

– Regeringen har alltid betonat att anställda från EES-området som har rättigheter i Norge kommer att få arbetslöshetsersättning av Nav (norska Försäkringskassan) om de permitteras, säger han.

Røe Isaksen påpekar också att bedömningen för permittering ligger hos parterna på arbetsmarknaden och inte hos regeringen. Därför måste nya system skapas för ersättningen.

Eva Nordmark (S), Sveriges arbetsmarknadsminister, säger i en kommentar till TT: 

”Jag är väldigt glad över Norges besked och ser det som ett kvitto på vårt goda nordiska samarbete. Det betyder väldigt mycket för alla de gränspendlare som varit oroliga för hur de ska betala sina räkningar”.

Men Fremskrittspartiets Erlend Wiborg, som är ordförande i arbets- och socialkommitén i Stortinget, är kritisk.

– Vi är emot detta eftersom vi anser att norska välfärdsförmåner bör gå till norska medborgare och andra som bor och arbetar i Norge. Regeringens ersättningsprogram kommer att gå till människor som bor i exempelvis Rumänien, Polen, Lettland och Sverige. Det är inte norska skattebetalares jobb att finansiera dessa, säger Erlend Wiborg till NTB.