Det är arbetsgivarorganisationerna Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Sobona som aktiverar krislägesavtal, och i dag har de godkänt avtalet för region Västerbotten.

Avtalet gäller personal inom intensivvården vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå och vid avdelningar som vårdar covid-19-patienter på Skellefteå lasarett.

– Region Västerbotten har uttömt alla möjligheter för att säkra bemanningen som finns i det vanliga kollektivavtalet. SKR och Sobona har därför beslutat att aktivera krislägesavtalet i Region Västerbotten, säger Joakim Larsson som ordförande i förhandlingsdelegationen vid SKR i ett pressmeddelande.

Jenny Olsson är ordförande för Vårdförbundet i Västerbotten och välkomnar avtalet.

Hon säger att regionen visserligen infört en ersättning för personal som flyttats under pandemin, men att man ofta är oense om vad som är en förflyttning. 

Och att vissa grupper då aldrig får extra betalt.

– Vi tycker att avtalet behövs. Så att personalen får rätt ersättning för det slit de gör. 

Personal som omfattas av avtalet kan jobba max fyra veckor i rad.

För den som gör det, och tillhör Vårdförbundets yrkesgrupper, hamnar man i snitt på en månadslön på 90 000 till 100 000 kronor.

– Det är ett procentuellt lönepåslag, så det kan ju variera utifrån grundlön och vilka timmar du gör.

Men Vårdförbundet i Västerbotten har också drivit att arbetsgivaren inte ska nyttja maxantalet timmar, och gå ner till två veckor i stället för fyra.

– Man måste ju vara rädd om sin personal, de ska orka efter pandemin. Och vi har fått respons för arbetsgivaren är jätterädd att tappa sina medarbetare, säger Jenny Olsson.

Vad säger medlemmarna om krislägesavtalet?
– Det är blandat, en del är väldigt rädda att gå på det här. Vi kommer att bevaka den här frågan hela tiden, och har samtal hela tiden med förtroendevalda ute på arbetsplatserna.

Nu har totalt tre regioner aktiva krislägesavtalen. Utöver region Västerbotten är det igång även i Stockholm och Jönköping.

Krislägesavtal – detta gäller

  • Månadslön eller timlön utges. Därutöver utges en krisersättning på 120 procent av lönen per timme. Detta innebär sammantaget en ersättning på 220 procent av lönen per timme.
  • Krisersättningen förhöjs till 150 procent av lönen per timme vid uttag av särskild nödfallsövertid.
  • Arbetstidslagen har ersatts av bestämmelser i kollektivavtalet som är specialanpassade utifrån krissituationen.
  • Det ordinarie arbetstidsmåttet är 48 timmar per vecka under en beräkningsperiod om maximalt 4 veckor.
  • En särskild nödfallsövertid kan tas ut utöver den ordinarie arbetstiden.
  • Anpassade regler för dygns- och veckovila.