En kvinna med behov av rehabilitering hade under en tid arbetstränat i en trädgårdsverksamhet.

Hon ville fortsätta men för att få göra det krävde arbetsgivaren ekonomisk kompensation, troligtvis i form av ett bidrag för personligt biträde. 

Arbetsförmedlingen kan bevilja ett sådant bidrag till arbetsgivaren om en medarbetare behöver återkommande stöd för att klara av jobbet. Tanken är att kompensera när en annan anställd behöver hjälpa personen.

Kvinnan fick muntligt besked om att ett sådant bidrag inte skulle ges.

Men hon förstod inte varför och bad om ett skriftligt beslut som gick att överklaga. Ett sådant fick hon aldrig, hon sökte handläggaren flera gånger utan att få svar. 

”Arbetsförmedlingen får allvarlig kritik för att inte ha lämnat någon skriftlig underrättelse om ett beslut och för bristande dokumentation, service och tillgänglighet”, skriver Justitieombudsmannen, i sitt beslut. 

Dels har dokumentationen brustit och därför är det svårt för någon att följa vad som hänt i ärendet. Till exempel är det oklart vilken typ av bidrag arbetsgivaren ville ha, även om det är mest troligt att det rör sig om bidrag för personligt biträde. 

Dels har kvinnan inte fått ett beslut som gått att överklaga, vilket gjort att hon inte kunnat ta tillvara sin lagliga rättighet. 

När anmälan gjordes 2019 skrev kvinnan att hon stod utan aktivitet och därmed inte kunde rehabilitera sin arbetsförmåga. Något som påverkat hennes mående negativt. 

Arbetsförmedlingen beklagar i ett svar till JO att den person som lovat att återkomma till kvinnan inte gjort det, på grund av ett missförstånd om vem som skulle sköta kontakten framöver. Att hon inte fått svar en gång tidigare berodde på mycket hög arbetsbelastning. 

Kvinnan hörde även av sig till myndighetens kundtjänst och medarbetaren där kontaktade kvinnans handläggare med beskedet om att ett skriftligt beslut måste ges. Ändå fick kvinnan inget sådant. 

Till JO kan personer anmäla om de anser sig ha blivit felaktigt behandlade av myndigheter.