En av de mer spektakulära posterna i Januariavtalet är att Arbetsförmedlingen ska privatiseras.

Förändringen har tillfälligt stannat av under pandemin men senast 2022 ska all jobbmatchning skötas av privata företag.

Alltsedan 1970-talet har näringslivet lobbat för privatiseringar inom grundläggande samhällsstöd. Privatiseringen av Arbetsförmedlingen får alltså ses som en stor framgång för näringslivets representanter i Januariförhandlarna, det vill säga för Centerpartiet.

Beslutet innebär att inte bara en del av utbildningen utan att all matchning ska läggas ut på privata företag.

Därmed öppnar politikerna för att våra inbetalade skatter ska kunna omvandlas till vinst för näringslivet liksom i dag sker på andra ställen i privatiserad men skattefinansierad välfärd.

Denna överföring av skattepengar till näringslivet är också själva syftet med näringslivets/Centerpartiets reform.

I Karlshamn har dock kommunen själv anmält att de vill konkurrera med företagen och själva bli leverantör av jobbmatchning.

Att det offentliga sköter arbetsförmedlingen var fram till Januariavtalet helt naturligt. Men hos näringslivet hörs nu ett gällt ramaskri.

De privata företagen protesterar! Den lukrativa marknad som näringslivet/Centern vänligt nog öppnat för dem att ösa skattepengar ur, skulle ju inte bli lika lukrativ om skattebetalarna själva fick vara med genom sina kommuner.

Karlshamns kommun måste stoppas.

Och protesterna har fortsatt. Sedan regeringens utredare slagit fast att det var ok för kommuner att konkurrera om de skattepengar de erbjöd så anlitade arbetsgivarorganisationen Almega en egen expert som kom fram till att det inte var ok.

Alla skattepengar ska bara erbjudas företagen, hävdade Almega.

Hanteringen visar tydligt att syftet med privatiseringen av Arbetsförmedlingen aldrig har varit något annat än att föra ut skattemedel till privata företagsägare.

I SVT förra veckan anklagade också Patrik Hellberg, ansvarig för Hermods arbetsmarknadstjänster, Karlshamns kommun för att vara olämplig som utförare och konkurrent med följande förbluffande ord:

– En kommun är skattefinansierad, inte vinstdrivande och kan inte gå i konkurs.

Men det är alldeles utmärkt, det är ju bara positiva egenskaper för skattebetalarna. Förstår han verkligen inte det?

En instans som gör sitt uppdrag utan att ta ut vinster och som inte kan gå i konkurs. Det är självklart att de flesta helst vill satsa sina skattepengar just där.

I den extrema privatiseringshysterins villfarelser har dock detta självklara blivit suspekt och negativt.

Att däremot kunna gå i konkurs och ta skattebetalarnas pengar och verksamheter med sig i graven ses som något positivt.

Privatiseringsiverns galenskap har än en gång blottats, alltmedan näringslivets politiska gren Centern skriker efter mer skattepengar till företagsägarna.