På torsdag den 25 februari kommer EU återigen diskutera förslaget om offentlig land-för-land-rapportering.

Förslaget handlar om att storföretag offentligt ska behöva uppge hur stora vinster de gör och hur mycket skatt de betalar i olika länder.

I dag utnyttjar företag skattesystemet och tillåts smita undan miljardtals kronor i skatt.

Det bekräftas av skandaler såsom Panamapappren, paradisläckan och nu den senaste skandalen ”OpenLux” där 55 000 offshoreföretag utan verklig ekonomisk aktivitet placerat sig i Luxemburg för att undvika skatt och tvätta pengar.

Om EU-förslaget går igenom kommer företagens fiffel med vinster och skattebetalningar äntligen kunna tas fram i ljuset och granskas.

Med en större insyn blir det svårt att göra stora vinster i ett land, strunta i skatten och flytta pengarna till ett skatteparadis.

Den socialdemokratiska föreningen Reformisterna uppmanar nu Magdalena Andersson och regeringen att ändra sin ståndpunkt och rösta för offentlig land-för-land-rapportering

Markus Kallifatides

Det gör det också lättare att identifiera brister och täppa igen luckor i skattesystemet. Något som i sin tur kan leda till högre skatteintäkter.

De pengar som i dag försvinner till skatteparadis stjäls från andra länders välfärd.

Enligt databasen Missing profits går Sverige miste om cirka 21 miljarder kronor per år, främst till skatteparadis inom EU.

Det motsvarar kostnaden för att höja barnbidraget med nästan 1000 kronor i månaden eller utrota pensionärsfattigdomen i Sverige.

I dag sker skatteflykten under sekretesskydd. Detta kan nu få ett slut om Sverige ställer sig på rätt sida av historien.

För att förhindra skatteflykt är europeiskt samarbete absolut nödvändigt. Förslaget om offentlig land-för-land-rapportering har diskuterats ett flertal gånger i EU och vid den senaste omröstningen föll förslaget med en rösts övervikt.

Sverige, som röstade nej med hänvisning till en ren teknikalitet, kan ha varit tungan på vågen som hindrade förslaget från att gå igenom.

I stället för att rösta tillsammans med grannländerna Finland och Danmark hamnade Sverige då i sällskap av de ökända skatteparadisen Luxemburg, Malta, Cypern och Irland.

Vi är många socialdemokrater som tycker att det är mycket märkligt att en socialdemokratiskt ledd regering, med höga ambitioner i frågan om skatteflykt, väljer att bromsa förslag om ökad öppenhet i skattefrågor.

Nu har Sverige en ny chans. Efter diskussionen i EU:s konkurrenskraftsråd torsdag 25 februari sker en ny omröstning.

Återigen är det jämnt mellan de länder som vill genomföra förslaget och de som vill stoppa det. Sveriges agerande kan bli avgörande även den här gången.

Den socialdemokratiska föreningen Reformisterna uppmanar nu Magdalena Andersson och regeringen att ändra sin ståndpunkt och rösta för offentlig land-för-land-rapportering.

Att storföretag lätt kan flytta runt pengar för att undvika skatt borde inte ligga i någons intresse och att stoppa skatteflykten är en viktig åtgärd för att minska skattefusket och öka jämlikheten i Sverige, Europa och globalt.