Anslutningen till las-överenskommelsen gjordes trots att ett enigt LO en dryg månad tidigare sade nej till densamma.

En överenskommelse som Tobias Baudin då kallade för en sminkad gris och som innehåller det som tidigare ansågs vara en röd linje och inte förhandlingsbart.

Att göra detta bakom ryggen på övriga LO-förbund är att helt överge solidaritetstanken och ett oförlåtligt svek.

Det är fullständigt oacceptabelt av en fackföreningsledning att sätta sin namnteckning under en uppgörelse som i praktiken avskaffar det lilla anställningsskydd vi har i las.

Kommunals högsta ledning och styrelse påstår att man stärker anställningstryggheten för medlemmarna, att kvinnorna är vinnare och att ”för första gången får kvinnorna i äldreomsorgen uppleva en förbättring av las”.

Det är inte sant. Det är lögn. Kommunal har fått två småsmulor vars värde i det närmaste är noll, men som framställs som gigantiska segrar.

Den ena är något kortare tid innan tillsvidareanställning för visstidsanställda mot för det som LO sa nej till.

Men det finns inget som tvingar en arbetsgivare att anställa. Det kan mycket väl bli så som bland annat Handels varnar för, att i stället för att bli tillsvidareanställd, så slutar arbetsgivaren att ringa när tidsgränsen närmar sig.

I realiteten blir det troligen fler och kortare lösa anställningar för många människor. Den andra gäller hyvlingen.

Kommunalledningen påstår att man nu får bort missbruket av den.

Detta genom att de hyvlade ska få 1-3 månader på sig att vänja sig vid den nya lägre lönen. Vilken fräckhet!

Kommunal har fått två småsmulor vars värde i det närmaste är noll, men som framställs som gigantiska segrar

Arbetsplatsklubb Umeå Trafik

Vad undertecknandet gör angående hyvlingen är att institutionalisera och ge facklig legitimitet till otyget och dessutom förbinda det med fredsplikt.

I stället för att ge upp striden mot hyvlingen, så borde Kommunals ledning ha bett om att få gå en kurs hos Seko-klubben på Pågatågen!

Försämringarna av turordningsreglerna och saklig grund, kommer i praktiken att göra att vi alla blir permanent provanställda.

Det finns ingenting i denna uppgörelse som på något sätt kommer i närheten av att uppväga det.

Kommunals ledning verkar anse att det ingår i deras uppdrag att avskaffa de faktiska möjligheterna att bedriva facklig verksamhet på arbetsplatserna.

Vi säger: Inte i vårt namn! Kommunal måste lämna las-överenskommelsen!