Industrin och industriarbetarna har varit stor del i att bygga det starka Sverige vi lever i i dag.

De har stått och står för mycket av vår tillväxt. För oss som Socialdemokrater är det självklart att svensk industri och innovation fortsatt kommer vara del i att bygga vårt gemensamma välstånd. 

Industrin är och kommer inte vara ett hinder för en klimatomställning i Sverige. 2017 stod industrin för över 30 procent av Sveriges totala koldioxidutsläpp.

Möjligheterna att nå klimatmålen ligger delvis i att minska dessa utsläpp, samtidigt som vi säkrar industrijobben i en konkurrenskraftig industri. 

I Sverige har vi en unik möjlighet att binda samman en stark industri med fortsatt tillväxt och uppnådda klimatmål. För oss som socialdemokrater är det till och med svårt att se hur de inte hänger samman.

Vi ser vilken kraft som finns i industrin när exempelvis LKAB meddelat sin historiska satsning för att minska deras klimatpåverkan som skapar fler arbeten och på så sätt säkrar deras verksamhet långsiktigt.

Satsningen innebära att koldioxidutsläppen hos LKAB:s kunder runt om i världen kan minska med över 35 miljoner ton per år. 

Men för att lyckas med kombinationen att stärka industrin och klara klimatomställningen utan att låta industrin och industriarbetarna bli lidande, krävs ett politiskt ansvar som vi socialdemokrater kommer ta. 

Sedan 2018 har Industriklivet gett stöd till industrin att utveckla lösningar för att minska de utsläpp inom industrin som är svårast att komma åt.

Vi måste se till att hela branschen kommer med och vi kan långsiktigt säkra att industriarbetarna i dag inte bara har kvar sina jobb, utan också att de kan bli ännu fler

Anna-Caren Sätherberg (S) och Mattias Jonsson (S)

De industriledande företagen behöver axla ett ansvar och med sin kompetens och förmåga göra investeringar för att säkra sin verksamhet långsiktigt.

Politiskt behöver vi skapa en trygghet och stöd i deras beslut samtidigt som vi behöver säkerställa att underleverantörer och alla i värdekedjorna får stödet att kunna hänga med.

En sak som behövs är rådgivande instanser som hjälper småföretag. Små- och medelstora industriföretag har det svårast att ställa om då det ofta kan handla om stora ekonomiska risker vilket kombinerat med en avsaknad av såväl kompetens som erfarenhet av omställningar av detta slag ofta leder till att de låter bli.

En småföretagare i Motala berättadeom hur han fick råd och hjälp kring omställningen, och lyckades minska sina elkostnader drastiskt.

Resurserna använde han tillsammans med personalen till att förbättra arbetsmiljön samtidigt som han minskade sina utsläpp.  

Vi behöver också ha fokus på att stärka industriarbetarna när exempelvis fabriker går från att tillverka bränslemotorer till elmotorer.

Under många decennier har vi haft de mest kompetenta industriarbetarna och så ska det fortsättningsvis vara.

Därför har vi ett gemensamt ansvar att se till att industriarbetare inte blir utan den kompetensutveckling som behövs för att ligga i framkant.  

Sverige är beroende av sin starka industri, likaså av omställning. Det är vår samhälleliga uppgift att se till att möjliggöra denna omställning så att industrin fortsatt kan vara en motor för svenskt välstånd.

Vi måste se till att hela branschen kommer med och vi kan långsiktigt säkra att industriarbetarna i dag inte bara har kvar sina jobb, utan också att de kan bli ännu fler.