”De där politikerna. De gör ju ingenting förutom att snacka!” Känns det igen?

Men vilka är då ”de där politikerna?” Finns de bara i riksdagen eller är de närmare än vad vi kan tro?

Bland annat är det vi som skriver denna text. Fackligt aktiva elektriker som snappat upp ett intresse och har en vilja att göra livet bättre och enklare för de vi representerar.

Vi tror på ett samhälle som är till för alla, i stället för bara några få som har råd. Men vill man se ett sådant samhälle så behöver vi komma in i matchen för att påverka inriktningen på politiken. 

Värdegrunden som fackföreningsrörelsen bygger på, handlar om demokrati och viljan att finna gemensamma lösningar som gynnar majoriteten – att vi som kollektiv kan ställa krav på förbättring och utveckling.

Genom denna tanke blir det också naturligt att samverka med Socialdemokraterna. Inte för att det är roligt, utan för att vi måste.

Det är nämligen ingen annan än vi själva som kommer representera våra egna intressen.

När man saknar majoritet tvingas man samarbeta och kompromissa. Därför stoppas förslag om att slopa allmän visstid, ta bort vinster i välfärden. För att 60 procent av Sveriges riksdag säger nej

Fyra fackligt aktiva

Därför känner vi en skyldighet som engagerade medlemmar i facket att alltid jobba för politiska gärningar som i slutänden gynnar våra intressen och i förlängningen hela samhället.

Det innefattar att arbeta för politiska förändringar. Resultat kan vara en höjd A-kassa som skyddar oss mot lönedumpning på arbetsmarknaden eller att man skjuter till mer resurser för att förbättra arbetsmiljön på våra arbetsplatser.

Det vet vi att medlemmar i facket upplever är ett stort problem och en viktig fråga.

Det är tyvärr så att allt färre personer engagerar sig politiskt och då framför allt färre personer med arbetarbakgrund.

Det är därför egentligen inte speciellt märkligt att våra medlemmar i större utsträckning inte känner sig representerade i politiken. För om det är något som politiken behöver så är det fler arbetare.

Fler personer som vet hur det är att slita varje dag som elektriker, undersköterska eller lokalvårdare.

Det kan vara väldigt lätt för en akademiker att fatta beslut om något de läst om i en bok, men sanningen är att de saknar erfarenhet om hur det slår i verkligheten mot arbetare ute på golvet.

Den verklighet vi arbetare äter till frukost, möter på jobbet och går och lägger oss med på kvällen. Varje dag.

Om vi vill ha en politik som gynnar oss arbetare så krävs det att fler är med och engagerar sig. Fler som vill ha ett bättre samhälle för de breda löntagargrupperna.

Politik handlar om att vilja. Viljan att förändra, i stället för att förvalta. Trots att viljan finns tar förändringar ofta tid. Tid som vi ofta saknar.

Det är tyvärr så att allt färre personer engagerar sig politiskt och då framför allt färre personer med arbetarbakgrund

Fyra fackligt aktiva

I dag är det mindre än två år kvar till nästa allmänna val. 

Just nu består riksdagens mandat till 60 procent av högerpartier, vars uppgift är att representera små särintressen som får gå före den breda massans intressen.

En politik som i förlängningen försämrar för oss arbetare.

Socialdemokraterna, som vi samverkar med, har i sin tur mindre än 30 procent av riksdagens mandat.

Det är långt ifrån det starka stöd arbetarpartiet hade förr i tiden då vi kunde genomföra riktig socialdemokratisk politik genom omfattande och breda reformer till förmån för den breda massans intressen.

När man saknar majoritet tvingas man samarbeta och kompromissa. Därför stoppas förslag om att slopa allmän visstid, ta bort vinster i välfärden. För att 60 procent av Sveriges riksdag säger nej.

Vill du ha trygga anställningar med mänskliga arbetsvillkor?

Vill du ha en sjukvård som alla kan lita på?

Vill du ha bostäder som vi har råd att bo i?

Vi vill se detta bli verklighet – vill du? I så behöver vi en politisk majoritet för arbetare.

Kom ner från läktaren, grip ödet med egna händer och engagera dig politiskt.

Vi behöver bli fler! Vi behöver dig! Vi behöver varandra!