Lättade parter kunde på fredagskvällen konstatera att en eventuell taxikonflikt inte blev av.

Anledningen var att medlarnas slutbud till ett nytt kollektivavtal på 24 månader godtogs av både fack arbetsgivare, Biltrafikens arbetsgivarförbund (BA), rapporterar Transportarbetaren.

I avtalet kommer taxiförarnas löner att höjas i två omgångar, med totalt 1 399 kronor.

– Taxi är en låglönebransch och förhandlingarna blev hårda. Men nu höjs förarnas löner fullt ut enligt den låglönesatsning som är en del av LO-samordningen. Det gäller både för chaufförer med månadslön, och för dem som kör på procentlön. Där höjs garantinivån med 1 399 kronor under avtalsperioden, säger Transports ordförande Tommy Wreeth till Transportarbetaren.

Avtalet gäller för perioden 1 februari 2021 till 30 juni 2023. Sista året är uppsägningsbart, enligt BA.

Enligt Transport är fackets kompromiss att de förare som får procentlön får vänta tills den andra omgången för att få en högre ökning, men både de som jobbar på månadslön och procentlön ska få samma höjning totalt under avtalsperioden.

Hade konflikten i taxivarslet brutit ut hade det inneburit en blockad mot såväl nyanställningar och inhyrning som mot övertid och mertid.

Taxiförarnas löner höjs i två omgångar

Omgång 1: Sker 1 februari 2021 och innebär att förare som har månadslön och avlönas efter avtalets tariffer får 773 kronor mer i månaden. Höjningen gäller i alla löneklasser. Förare som har procentlön får samtidigt höjd garantilön, med 626 kronor.

Omgång 2: Sker 1 juli 2022 och innebär att förare med månadslön får 626 kronor i lönelyft. Samtidigt höjs garantilönerna nu med 773 kronor.

Källa: Transport