Den 1 januari var det den inofficiella pizzadagen. Med gig-appar som Foodora, Uber, Wolt, Tipptapp och Bolt är det rimligt att tro att svenskarna kunnat konsumera mer pizza än tidigare år.

Men till vilket pris? Och kan de som använder sig av dessa tjänster verkligen göra det med gott samvete? 

Gig-arbetarna jobbar under hög press och stress, och krav om att ständigt leverera. De flesta gigföretag skriver dessutom inga anställningskontrakt utan kopplar bara ihop arbetare med kunder.

Arbetstagare inom gigbranschen saknar därför rättigheter som sjuklön, semester, tjänstepension, olycksfallsförsäkring och andra försäkringar. 

Vi på Transport kräver därför följande:

1. Att gigföretagen beläggs med arbetsgivar­ansvar. I dag finns det inte en tydlig arbets­givar-arbets­tagar­relation mellan gigföretagen och de anställda. Det gör att företagen inte behöver ta arbetsgivaransvar, betala arbetsgivaravgift för de anställda, skatt, försäkringar, semesterersättning, pension samt beläggs med ansvar för medarbetarnas arbets­miljö, i enlighet med det som står i arbetsmiljö­lagen. 

2. Kollektivavtal. I Sverige regleras löner och anställningsvillkor genom kollektivavtal. De förhandlas utifrån det så kallade ”märket”, vilket sätter standarden för vilka nivåer lönerna ska ligga på, och därefter höjas varje år. 

3. Reformera arbetskraftsinvandringen. Det finns alldeles för många skräckexempel på arbets­tag­are som tagits hit till Sverige på orimliga grunder och för att direkt arbeta för dessa gigföretag. De har därigenom hamnat i en beroendeställning gentemot företaget för att fortsatt få stanna kvar i Sverige.

4. Myndighetssamverkan. Det saknas i dag tydliga samverkansformer mellan myndigheter kring hanteringen av dessa företag. Det ska vara enkelt för en myndighet som Skatteverket att få information om en specifik persons arbetstillstånd från Migrationsverket. 

5. En nationell plan för hur Sverige tar sig an branschen. Gigföretagen är här för att stanna. Det går inte att blunda för. Och kanske är det bra för samhället i stort. Men då behövs det också regelverk och riktlinjer för hur Sverige på bästa sätt organiserar sektorn, så att inga arbetstagare tar skada.

Vi på Transport är beredda att göra allt vi kan för att det inte ska ske. Är du som konsument det? 

Ett första steg är att fråga dig själv huruvida din pizza har levererats med schyssta villkor.