39 700 personer kom som utstationerade för att jobba i Sverige förra året. Det är drygt 1 800 färre än året innan.

Det visar statistik från Arbetsmiljöverket, dit utstationerad arbetskraft ska anmälas.

Det handlar om människor som jobbar för utländska arbetsgivare, men tillfälligt på svensk mark.

Störst nedgång syns i IT-branschen, hälften av programmerarna och datakonsulterna kom under pandemiåret, jämfört med tidigare år.  

Medan byggbranschen ligger kvar på samma nivåer. Byggnadsarbetare står också för hälften av samtliga utstationerade, cirka 20 000 personer.

Och cirka var femte utstationerad, drygt 7 300 personer, kom från Polen. 

De flesta arbetar i någon av de tre storstadsregionerna, Stockholm, Västra Götaland och Skåne.