Unga kvinnor i arbetaryrken har de otryggaste anställningar. Det konstateras i LO-rapporten Anställningsformer år 2020.

Jobbar de dessutom inom hotell och restaurang är risken stor att de inte har en tillsvidareanställning.

Det första kvartalet 2020, alltså innan pandemin slog till på allvar, var 4,4 miljoner personer anställda i Sverige. Av dem hade 14 procent någon form av tidsbegränsad anställning.

Men det är stora skillnader mellan arbetare och tjänstemän, med en nästan dubbelt så hög andel tidsbegränsade anställningar i arbetaryrken, 21 procent jämfört med 11 procent för tjänstemän.

– Dessutom vet vi att arbetare har de allra värsta typerna av visstid, vid behov och per timme. Det ska jämföras med tjänstemännens objekts- och projektanställningar med betydligt längre varaktighet, säger LO:s ordförande, Susanna Gideonsson, i en kommentar.

Tidsbegränsade anställningar efter klass och kön 2020

Det finns även en tydlig skillnad mellan kvinnor och män, där 25 procent av arbetarkvinnorna hade tidsbegränsade anställningar. För arbetarmän var den siffran 18 procent.

Störst andel tidsbegränsade anställningar finns bland ungdomar, 16-24 år, med 51 procent. Att jämföra med sex procent i åldersgruppen 45 till 64 år.

När det gäller arbetaryrken finns det också stora skillnader mellan olika branscher.

Störst andel utan tillsvidareanställning finns inom hotell och restaurang, med 43 procent. I byggbranschen är andelen 9 procent.

Rapporten visar även att skillnaderna mellan arbetare och tjänstemän har ökat de senaste åren.

År 2003 hade 17 procent av arbetarna tidsbegränsade anställningar, mot 21 procent i dag. Medan tjänstemännens andel ligger still på 11 procent.

– Risken är stor att pandemin kommer att öka skillnaden ytterligare. Det får bara inte ske. Återstarten av ekonomin efter pandemin måste i första hand ske med trygga jobb, fasta anställningar på heltid – även för arbetare, säger Susanna Gideonsson.

Tidsbegränsade anställningar efter bransch 2020