År 2021 inleds med jobbstatistik som borde få varje ansvarstagande politiker att rycka till.

Arbetslösheten bland unga vuxna i åldern 18 till 24 år som är inskrivna vid Arbetsförmedlingen har ökat med 25 procent på ett år. 23 000 ungdomar i samma åldersspann är långtidsarbetslösa längre än 6 månader, en ökning med hela 30 procent på ett år.

Att Sveriges ledning har förrått oss unga är ett faktum och regeringens brist till handling är under all kritik. 

Enligt Lars Magnusson, professor i ekonomisk historia vid Uppsala Universitet finns det grupper som är mer utsatta än andra under kriser.

Och unga är en av de grupper som har drabbats extra hårt av coronakrisen. Siffror från Ekonomifakta ger därför en än mer alarmerande bild.

I november uppgick arbetslösheten till 24,4 procent bland unga i åldern 15 till 24 år. Det är sant att många inom den här gruppen är heltidsstuderande, men det förringar inte allvaret.

Den genomsnittliga ungdomsarbetslösheten i EU ligger på 17,7 procent. Vilket betyder att Sverige tillhör det översta skiktet av länder med hög ungdomsarbetslöshet, i paritet med länder som Portugal, Kroatien och Italien. Det är skamligt. 

Pandemin har under det senaste året spelat en avgörande roll i ungdomars försämrade jobbchanser, då krisen har slagit hårt mot restaurang-, service- och handelsnäringarna.

Men regeringens stödpaket har inte varit tydliga och enkla nog att nyttja av de drabbade företagen som i princip fått näringsförbud.

Att Sveriges ledning har förrått oss unga är ett faktum och regeringens brist till handling är under all kritik

MUF

Dagligen publiceras nya vittnesmål från företagare runt om i landet om svårigheterna i att fortsätta driva sina verksamheter. 

Januaripartierna sviker våra unga. Den röda tråden i nuvarande regerings tidigare arbetsmarknadsåtgärder har varit stora slag i luften.

Flaggskeppet Traineejobb slutade i fiasko och fick läggas ned. Samma öde till mötes gick Utbildningskontrakten vid årsskiftet. Etableringsjobben är, likt kritiken i tidigare högkonjunktur, ett högt pris att betala för blygsamma resultat. 

Detta duger inte. Regeringen behöver nu därför skyndsamt tillsätta en kriskommission och staka ut vägen framåt.

Denna bör genomlysa hela arbetsmarknaden, men lägga ett särskilt fokus på ungas förutsättningar på arbetsmarknaden post corona.

Vi menar att dessa fyra punkter är självklara inslag på framtidens arbetsmarknad: 

  1. Nedsättningen av arbetsgivaravgiften för ungdomar som nu genomförs är bra, men den är temporär. För att marknaden ska ha klara spelregler bör det göras tydligt att sänkningen är av permanent karaktär.
  2. Kopplingen mellan skola och arbetsliv måste stärkas. Fler yrkesprogram till branscher där det råder arbetskraftsbrist och införandet av lärlingsutbildningar behövs. 
  3. Arbetsförmedlingens program för ungdomar, särskilt ungdomsgarantin, presterar inte tillräckliga resultat. Dessa borde ersättas med mer pricksäkra alternativ, där arbetslinjen står sig mer central. 
  4. Skärp kraven på att söka jobb för de som är inskrivna som arbetslösa. Idag finns 79 000 vakanser enbart på Arbetsförmedlingens platsbank. Inaktivt arbetssökande och bidragsberoende har en stor negativ påverkan på den enskilde. 

Jobbkrisen för unga kräver en offensiv arbetsmarknadspolitik för fler i jobb. Ungdomsgenerationen har redan nu, likt hela samhället, känt av stora konsekvenser.

Låt oss därför jobba för att ge de allra bästa förutsättningarna när pandemin slutligen planar ut.

Agerar man inte nu riskerar Sverige att stänga ute en hel ungdomsgeneration från arbetsmarknaden.