En stor del av de 44 veckorna på lokförarutbildningen består av praktik. Den brukar kallas Lia, som står för ”lärande i arbete”.

De yrkeshögskolor som erbjuder lokförartbildning samarbetar med SJ, Green Cargo, Hector Rail och andra företag i branschen, som tar emot elever för Lia.

Men under pandemin har möjligheterna till praktik försämrats kraftigt.

Dels tvekar många lokförare att ställa upp som handledare på grund av smittrisken. Dels har tågtrafiken minskat.

– Vi hade beviljats att starta fyra omgångar av lokförarutbildningen i höstas, men valde att bara genomföra två eftersom vi såg problem med Lia, säger Ann-Charlotte Thorén, vd för Östsvenska Yrkeshögskolan.

Till varje utbildningsomgång antas 30 – 35 elever.

– De elever som var antagna men inte fick börja i höstas får plats när vi startar två utbildningsomgångar i mars. Vi flyttade fram starten för att underlätta för företagen att ta emot studerande, bland annat med tanke på att vaccin är på gång.

En lokförare vid MTR, som kör pendeltågen i Stockholm, berättar för Arbetet att hen och hens kollegor blir uppringda av gruppchefer vid MTR som tjatar för att få dem att ställa upp som handledare.

– Vi har inte fått tydliga signaler om att en uppsjö halvfärdiga elever skulle stå utan praktik, men vi har hört att det är svårt med Lia, säger Thomas Gorin Weijmer, ombudsman vid Seko med ansvar för spårtrafiken.

För att bli anställningsbara behöver lokförareleverna omkring 400 körtimmar, även om företagen i branschen gärna ser att de har 500 timmar.

Nyutbildade förare fortsätter sedan sin praktik vid de företag där de anställs.

– Just nu ser det ut som att vi kan erbjuda våra elever omkring 400 timmar under utbildningen. Men det kan förändras i morgon, säger Ann-Charlotte Thorén.

– Att utbildningen fungerar är branschens ansvar. Om eleverna skulle få färre Lia-timmar än normalt under utbildningen, så får företagen fylla på med mer praktik när de anställer nyutbildade.

Förarhytterna är trånga, elev och handledare befinner sig nära varandra.

– Vi för dialog, månar om våra handledare och följer Folkkhälsomyndighetens riktlinjer, säger Cajsa Fellerfeldt-Eklund, rekryterare och utbildningssamordnare vid Green Cargo, som under 2020 lyckades ge det antal Lia-platser som hade planerats före pandemin.

Green Cargo betonar betonar det personliga ansvaret: Man måste vara frisk under praktiken.

– Eleven och handledaren träffas utomhus före arbetspasset för att säkra att båda är friska. Om handledaren känner sig osäker på om eleven är frisk har hon eller han all rätt att neka.

Thomas Gorin Weijmer vid Seko har inte fått rapporter om att något företag skulle pressa sina lokförare att ställa upp som handledare.

– Jag tror inte att något företag skulle göra så, det vore arbetsgivarpolitiskt självmord.