Det var i augusti 2019 som näringsidkaren tillsammans med en anställd skulle såga av grenar från ett träd.

Den anställda stod i skopan på en hjullastare och blev lyft drygt två meter från marken för att komma åt att såga.

Av någon anledning föll han ur skopan, ner på marken, och fick omfattande skador.

Enligt åklagaren ådrog sig mannen fraktur i ögonhålan, näsfraktur, skallbasfraktur, handledsfraktur och höftfraktur på höger sida. 

Eftersom arbetsgivaren inte gjort en ordentlig riskbedömning av arbetet och de redskap som användes döms han i ett strafföreläggande att betala en företagsbot på 200 000 kronor.

Strafföreläggande

Ett strafföreläggande har samma verkan som en dom. Skillnaden är att åklagaren inte väcker åtal och det blir därmed inte heller någon rättegång.

Vid strafföreläggande skickas en blankett hem till den misstänkta personen, på vilken han eller hon erkänner brottet och accepterar straffet. Detta är frivilligt och man kan välja att låta åklagaren väcka åtal och att målet prövas av domstolen i stället.

Strafföreläggande är möjligt för brott där påföljden är begränsat till böter och/eller villkorlig dom.

Källa: Åklagarmyndigheten