Den 31 december 2020 hade LO-förbunden sammanlagt 1 432 926 medlemmar. Det är en ökning med 1,6 procent jämfört med samma datum 2019.

– Det känns helt fantastiskt. Senast LO växte så mycket var 1985. Då var jag två år, säger Lisa Bengtsson, andre vice ordförande för LO med särskilt ansvar för organisering.

Den oro som pandemin har orsakat på arbetsmarknaden har självklart spelat in, säger Lisa Bengtsson. I osäkra tider söker sig fler till facket för att få stöd.

I våras blev det lättare att få ersättning från a-kassan, och ersättningsnivån höjdes. Också detta kan ha påverkat viljan att gå med i facket, bedömer LO:s andre vice ordförande.

– Men först och främst är det här ett resultat av att LO-förbunden har jobbat aktivt med organisering i många år. Förtroendevalda runt om i landet gör viktiga insatser varje dag.

Samtidigt som pandemin har ökat intresset för fackligt medlemskap har den sociala distanseringen slagit mot fackets traditionella sätt att arbeta, påpekar Lisa Bengtsson.

– Att mötas, diskutera och utbyta erfarenheter fysiskt har blivit omöjligt. Facken har fått brottas med en avtalsrörelse som sköts upp, och med lasförhandlingarna. Förbunden har lyckats värva fler medlemmar trots de svårigheterna.

LO-förbundens medlemssiffror för 2020

Nu gäller det att hålla i den positiva utvecklingen, så att ökningen 2020  inte blir en engångshändelse, säger Lisa Bengtsson.

– LO har just beslutat att jobba mer offensivt med rekrytering till förbunden åren 2021-2024.

– Det ska bli mer digitala insatser – vi hoppas kunna utnyttja de nya erfarenheterna av att hålla fackliga möten och kurser digitalt. Vi ska stärka det tvärfackliga arbetet i kommunerna, och bli bättre på att förklara värdet av fackligt medlemskap.

Kommunal, LO:s största medlemsförbund, bidrar i hög grad till medlemsökningen.

Förbundet har arbetat hårt med medlemsvärvning sedan 2018, och sedan september 2019 – alltså långt före pandemin – har förbundet vuxit stadigt.

Kommunal ökade sitt medlemsantal med 16 619 förra året, den största ökningen på 36 år, och ökade samtidigt sin andel av LO:s totala medlemsantal till 33,6 procent.

– Det är ett kvitto på att Kommunals agerande under året som gått varit rätt – att vi tog strid i både arbetsmiljöfrågorna och i avtalsrörelsen, kommenterar förbundets ordförande Tobias Baudin i ett pressmeddelande.

Handels växte med 5 533 medlemmar förra året, även det den största ökningen på årtionden. Det skedde samtidigt som många med tidsbegränsad anställning inom handeln blev av med jobbet.

– Vi har jobbat metodiskt med att få fler att bli medlemmar. Det är ett uppdrag för alla i organisationen, även om grundjobbet naturligtvis görs ute på arbetsplatserna, säger Handels ordförande Linda Palmetzhofer.

– Nu måste vi arbeta stenhårt med att berätta för de nya medlemmarna vad meningen med facket är. Vad facklig styrka betyder.

För Hotell- och restaurangfacket var 2020 ett speciellt år. Totalt 50 000 personer blev antingen korttidspermitterade eller förlorade jobbet, bedömer förbundets ordförande Malin Ackholt.

– Mot den bakgrunden är det starkt att vi bara krymper obetydligt. Det visar på stabilitet, och på att det finns behov av ett starkt fack i branschen.