Livräntan ska ersätta inkomstbortfall orsakat av arbetsskador. Förra året beviljades 994 personer sådan ersättning, även 2019 låg antalet på under tusen. 

Kurvan över beviljade livräntor stupade neråt 2008 och har sedan fortsatt luta i samma riktning. Innan dess, år 2007, beviljades drygt sex tusen personer livränta.

Arbetet granskade i november 2019 utvecklingen. Socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi sa då att det behövs en översyn av arbetsskadeförsäkringen. 

– Det är uppenbart att vi har en brist i det ekonomiska skyddet för arbetsskadade, konstaterade han.

Antal beviljade livräntor 2007-2020

Från fackligt håll har man upprepade gånger krävt åtgärder för att stärka försäkringen. LO, TCO och Saco vände sig till regeringen både 2017 och 2019. 

Tina Nordling, ombudsman på LO, säger att arbetet med frågan stannade av då pandemin satte annat i fokus, men att de tre fackliga centralorganisationerna nu ska ha ett möte inom de närmsta veckorna.

De ska diskutera hur de ska gå vidare och om de ska anmäla Sverige till FN-organet ILO för bristande skydd för arbetsskadade.

Förra veckan skrev Anders Johansson, ordförande för försäkringsbranschens fackförbund Forena, till andra fackordföranden med en uppmaning just om att driva på för en ILO-anmälan: ”Det är dags att vi från fackligt håll nu höjer rösten och agerar.”

I höstas publicerade Forena en rapport om hur arbetsskadeförsäkringen försvagats, att en betydligt mindre andel arbetsskadade än tidigare får ersättning.

Raset i hur många som beviljas livränta kom i samband med ändringar i sjukförsäkringen. När rutinerna för sjukskrivningar ändrades föll en naturlig tidpunkt för att pröva frågan om ersättning för arbetsskada bort.

Att det lett till att färre får livränta har lyfts upprepade gånger, bland annat av Inspektionen för socialförsäkringen 2015.

När Arbetet skrev om försäkringen 2019 sa också företrädare för Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet i riksdagens socialförsäkringsutskott att skyddet kan behöva ses över.

Vad tror du har gjort att den här frågan lyfts med jämna mellanrum utan att det har hänt mer?
– Det är för mig ett mysterium, det är en oerhört viktig fråga med långtgående konsekvenser för individer, säger Håkan Svärdman, samhällspolitisk chef på Forena.

Det regelverk som socialförsäkringsministern Ardalan Shekarabi talade om att se över 2019 är oförändrat. I en skriftlig kommentar till Arbetet säger han nu att man kommer behöva göra en översyn och att regeringen återkommer med detaljerna längre fram.

Han säger att främsta fokus har varit att få till förändringar i sjukersättning och sjukförsäkring, samt att pandemin krävt mycket arbete på socialförsäkringsområdet under året. Man har bland annat tagit fram en ny ersättning för riskgrupper.

Håkan Svärdman på Forena välkomnar att regeringen tänker se över arbetsskadeförsäkringen, men säger samtidigt:

– En översyn tar ju ganska lång tid och det är ju ganska många människor, uppskattningsvis 130 per dag, som skadar sig i arbetslivet. De är inte betjänta av att den här frågan dras i långbänk, vi skulle gärna vilja se lite snabbare åtgärder i den akuta situationen.

Han menar att man skulle kunna öka tryggheten relativt enkelt genom att ändra tillämpningen av reglerna.

Efter 180 dagars sjukskrivning omprövas rätten till sjukpenning med strängare krav på vilka jobb man ska söka, han säger att man då skulle kunna bevilja fortsatt sjukpenning om det finns anledning att tro att det rör sig om en arbetsskada.