REPLIK. Karin Wanngård likställer i en debattartikel (12/1) arbetare inom gigekonomin med den gamla tidens daglönare, en grupp utan möjligheter som tvingas till jobb med usla villkor och låga löner. 

Det äger absolut sin riktighet i att det finns problem inom gigekonomin men sanningen är inte så svartvit. 

Svensk arbetsmarknad tjänar inte på att ställa arbetare mot varandra, oavsett hur arbetet organiseras.

En sådan inställning leder inte till en fungerande arbetsmarknad där arbetskraftens potential tas tillvara genom matchning mot de krav som strukturförändringar ställer.

I det här avseendet går det inte att blunda för makrotrender, såsom digitalisering och globalisering, och dess effekt på arbetsmarknadens behov och förutsättningar.

För att åstadkomma en socialt hållbar arbetsmarknad behövs fler sätt att organisera arbetet. Då ökar sannolikheten för att hantera och bemästra framtiden.

…för att Sverige skall klara att möta hård internationell konkurrens, nödvändig effektivisering och krav på ständig teknisk utveckling måste vi anpassa vår ständigt föränderliga arbetsmarknad till att innehålla varierande sätt att organisera arbete

Stephen Schad

Gigekonomins särskilda förutsättningar utgör ett viktigt inslag på svensk arbetsmarknad, som i dag fortfarande har få fungerande sysselsättningsformer. 

Men arbetare inom gigekonomin som har en svag ställning och utnyttjas av aktörer som inte följer lagar och regler skall självklart aldrig accepteras.

Det finns i dag fungerande lösningar som egenanställning där arbetare har rätt att ställa anspråk enligt arbetsrättsliga lagar och kan beskattas på samma villkor som traditionella arbetstagare.

Egenanställning lämpar sig därmed också väl för att inkorporeras i den svenska modellen.

Enligt SCB var mer än 30 000 personer i Sverige egenanställda under 2019.

Höga sociala krav och goda arbetsvillkor borgar för en hållbar arbetsmarknad, och det är viktigt att vi fortsätter värna dessa när arbetsmarknaden nu ställer om.

Men för att Sverige skall klara att möta hård internationell konkurrens, nödvändig effektivisering och krav på ständig teknisk utveckling måste vi anpassa vår ständigt föränderliga arbetsmarknad till att innehålla varierande sätt att organisera arbete.